Wednesday 23. June 2021

O milosrdenstve- príhovor k chorým v Rádiu Vatikán a Lumen

(Zo spolupráce kresťanských médií s rehoľou Milosrdných bratov)

V rámci spolupráce rehole Milosrdných bratov so slovenskou redakciou Rádia Vatikán odznel 14. apríla 2013 večer ďalší z cyklu príhovorov k chorým. Tentoraz ho pripravil Marek Sopko., ktorý ho aj prečítal.

Odvysielalo ho aj slovenské Rádio Lumen

Príhovor nazval:
O milosrdenstve.

Kliknite tu na pdf

Môžete si ho vypočuť vo zvukovom zázname na tomto mieste:


Na snímke: ilustrač.foto (internet)

Námestie SNP 11
81106 Bratislava
Telephone: (02) 578 87 434

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK-811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777

Display:
https://www.milosrdni.eu/