Wednesday 23. June 2021

O múdrosti matiek

Príhovor priora Jána Karlíka OH k chorým v Rádiu Vatikán a Lumen

 

V rámci ďalšej spolupráce rehole Milosrdných bratov so slovenskou redakciou Rádia Vatikán odznel 12. mája 2013 večer ďalší z cyklu príhovorov k chorým.
Tentoraz ho pripravil brat Ján Karlík OH, prior slovenskej komunity Milosrdných bratov, ktorý ho poslucháčom aj prečítal.
Odvysielalo ho aj slovenské Rádio Lumen


Príhovor nazval:
O múdrosti matiek Kliknite tu na pdf

Môžete si ho vypočuť vo zvukovom zázname na tomto mieste:

 

Foto: A. Eliášová- archív rehole MB

 

Námestie SNP 11
81106 Bratislava
Telephone: (02) 578 87 434

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK-811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777

Display:
https://www.milosrdni.eu/