Sunday 23. June 2024

Časopis Posol prináša ďalšie svedectvo z našej nemocnice

Katolícky mesačník Posol šíriaci úctu k Božskému Srdcu Ježišovmu si v najnovšom vydaní všíma obetavú službu pátra Piusa Majeroviča medzi chorými (aj) v našej nemocnici Milosrdných bratov.

 

V rubrike „ V radosti i bolesti“ sa páter Pius delí o svoje skúsenosti z duchovného sprevádzania pacientov, o to,  čo táto služba obnáša v praxi. Priznáva aj „malé veľké zázraky“, ktorých je svedkom napríklad pri sviatosti zmierenia, obrátení ľudí. Páter Pius OP, člen rehole dominikánov, je jedným z troch duchovných, ktorý vysluhujú chorým v našej nemocnici sviatosti a sprevádzajú ich. Ďalšími sú brat Richard OH a vdp. Stanislav Vrba, rektor Kostola Milosrdných bratov v Bratislave.

V článku „V neustálej pohotovosti v službe dušiam“ sa dozviete viac (pdf príloha) posol.pdf

 

Andrea Eliášová, foto: archív

Námestie SNP 11
81106 Bratislava
Telephone: +421 2 578 87 434

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK-811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777

Display:
https://www.milosrdni.eu/