Tuesday 23. July 2024

Fotogaléria a reflexie z návštevy generálneho radcu v reholi milosrdných bratov

V priloženej fotogalérii sa vraciame k návšteve pátra Joaquima Erru Masa OH z Ríma, generálneho radcu generálneho predstaveného Hospitálskej rehole sv. Jána z Boha pátra Jesusa Etaya Arronda, z Ríma, v slovenskej komunite milosrdných bratov.

Spoločná fotografia zamestnancov, spolupracovníkov a vedenia nemocnice i rehole s hosťom z Ríma
Generálny radca v rozhovore s bohoslovcom, ktorý slúži v našej nemocnici
Hosť z Ríma v rozhovore so zamestnancami nemocnice pri prehliadke oddelení
Stretnutie hosťa z Ríma s vedením nemocnice
Námestník MUDr. František Špaček ukazuje hosťovi priestory nemocnice
Uprostred snímky hosť z Ríma s provinciálom rakúskej provincie na návšteve fyziatricko-rehabilitačného oddelenia nemocnice
Rozhovor hosťa z Ríma s členmi duchovnej služby v nemocnici milosrdných bratov v Bratislave
 

Prinášame vám niekoľko fotografií dokumentujúcich túto návštevu v bratislavskom konvente rehole i v bratislavskej nemocnici milosrdných bratov, ktorá trvala tri dni (17.-19.3.2024). Koná sa raz za šesť rokov a  predchádza generálnu kapitulu rehole, ktorá sa bude konať v tomto roku v októbri. Viac o návšteve sa môžete dočítať z tlačovej správy, ktorú sme zverejnili na portále TK KBS: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20240322010. Pripájame aj vyjadrenie (zhrnutie) návštevy pohľadom samotného hosťa z Ríma i provinciála Rakúskej provincie rehole, pod ktorej správu patrí slovenská komunita milosrdných bratov (tlmočené, mp3 formát, audio).

 

 

Andrea Eliášová, foto: autorka

 

Námestie SNP 11
81106 Bratislava
Telephone: +421 2 578 87 434

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK-811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777

Display:
https://www.milosrdni.eu/