Tuesday 23. July 2024

Ocenenie župana pre JUDr. Michala Tináka a rozhovor s ním

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) každoročne udeľuje ocenenia v kategóriách  Výročná cena Samuela Zocha, Pamätný list predsedu BSK a Historická osobnosť regiónu. V tomto roku udelil tieto ocenenia už po dvadsiatykrát. 29. júna 2023 ocenil 23 zaujímavých osobností z oblasti školstva, športu, umenia, publicistiky, histórie i sociálnej sféry. Sme radi, že jedným z laureátov bol aj dlhoročný riaditeľ a konateľ našej nemocnice milosrdných bratov a riaditeľ majetkovej správy rehole milosrdných bratov JUDr. Michal Tinák.

Prevzatie Ceny.
Spoločné foto so županom BSK.
Laureáti Ceny Samuela Zocha.
Ocenení laureáti na pódiu.
Ocenený JUDr. Michal Tinák s manželkou a priateľmi.
Okamih pri preberaní Ceny Samuela Zocha.

Prevzal si  Cenu prvého bratislavského župana Samuela Zocha, ktorú okrem neho získalo ešte ďalších sedem osobností. Pri tejto vzácnej príležitosti nechýbala ani manželka JUDr. Michala Tináka a mladší syn. Ako pripomenul súčasný župan BSK Juraj Droba, ocenené osobnosti svojou prácou, nápadmi prispievajú k spoločenskému, ekonomickému rozvoju regiónu, pomáhajú, vzdelávajú, skrášľujú, vychovávajú, reprezentujú a skvalitňujú tak život obyvateľov a robia náš kraj krajším. Na podujatí pri preberaní ceny JUDr. Michala Tináka o ňom pred prítomnými zaznelo, že je právnikom, bývalým riaditeľom nemocnice s poliklinikou milosrdných bratov a že sa pričinil o zrod jednej z najväčších a najúspešnejších nemocníc nielen v Bratislave, ale na Slovensku vôbec. Zaznelo tiež, že je čestným členom rehole milosrdných bratov i členom Rádu Maltézskych rytierov a bývalým členom Vedeckej rady Lekárskej fakulty UK v Bratislave, držiteľom Ceny MUDr. Celestína Opitza (2021) a že bol aj poslancom Obecného zastupiteľstva v Rovinke pri Bratislave, kde žije a to v dvoch volebných obdobiach. Pripomeňme, že ocenenie, ktoré si prevzal JUDr. Michal Tinák, nesie meno Samuela Zocha, ktorý bol nielen prvým slovenským županom Bratislavskej župy, ale aj evanjelickým farárom, neskôr biskupom (* 18. december 1882, Cerovo - † 4. január 1928, Bratislava, pochovaný v Modre). Bol tiež verejným činiteľom, náboženským spisovateľom, do dejín vošiel ako autor textu Martinskej deklarácie. Osobitnú pozornosť venoval mládeži. Zaslúžil sa o novú koncepciu školskej politiky. Ako správca sirotinca sa staral o výchovu sirôt.

 

K významnému oceneniu gratulujeme a prinášame aj rozhovor s oceneným laureátom, v ktorom sa vyznáva nielen z toho, čo preňho ocenenie znamená, ale hovorí aj o tom, ako vníma postavenie a zástoj nemocnice milosrdných bratov v rámci Bratislavského samosprávneho kraja. Môžete si ho vypočuť v audio podobe (mp3 formát). Pripájame aj krátky audio záznam z príhovoru župana Juraja Drobu k prítomným a oceneným. Zároveň prinášame fotografie dokumentujúce atmosféru slávnostného gala večera a oceňovania.

 

Rozhovor s JUDr. Michalom Tinákom po oceneni BSK

 

Vyznanie manželky oceneného JUDr. Michala Tináka

 

Z príhovoru župana Juraja Drobu

 

Andrea Eliášová, fotografie: Erich Horňan a Bratislavský samosprávny kraj (foto s manželkou)

 

 

Námestie SNP 11
81106 Bratislava
Telephone: +421 2 578 87 434

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK-811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777

Display:
https://www.milosrdni.eu/