Friday 23. February 2024

Postrehy a svedectvá z púte v Lurdoch

Ako po iné roky (s výnimkou obdobia pandémie) zorganizoval Maltézsky rád opäť púť do francúzskych Lúrd. Konala sa v dňoch 5. - 8. mája 2023 a išlo v poradí už o 65. ročník medzinárodnej púte. Ani tentoraz vo „výprave“ členov a dobrovoľníkov Maltézskeho rádu nechýbali spolupracovníci z nemocnice a rehole milosrdných bratov.

Aj takéto chvíle sme prežili na púti v Lurdoch.
Čakanie na vstup do lurdského liečivého kúpeľa.
Časť mozaiky nad bazilikou v Lurdoch.
Členovia a členky Maltézskeho rádu s pacientmi.
Darinka z nemocnice milosrdných bratov počas dobrovoľníckej služby.
Lurdská jaskyňa - záber z bohoslužby Slovákov.
Počas modlitby krížovej cesty s našimi chorými pacientmi.
Počasie nám prialo.
Pohľad na našich pacientov počas bohoslužby.
Pohľad z lietadla.
Vstupná časť baziliky.
Z rodného domu svätej Bernadetky.
Záber z podzemia baziliky v Lurdoch.
 

Niektorí sa zúčastnili takejto púte vôbec prvýkrát, iní ju už absolvovali niekoľkokrát. Dobrovoľnícka služba spočívala v starostlivosti o zverených pacientov rôzneho veku, v službe v lurdskej nemocnici. V tejto výprave nechýbalo ani niekoľko kňazov zo Slovenska, ktorí zabezpečovali pre zúčastnených slovenské sv. omše. Program púte bol naozaj bohatý: od návštevy Lurdskej jaskyne, cez bohoslužby, Eucharistickú procesiu, ružencovú slávnosť, až po medzinárodnú svätú omšu, ktorá sa konala v podzemnej časti baziliky, kde sa zmestí niekoľko tisíc ľudí. Predstavitelia Maltézskeho rádu a jeho slovenský prezident JUDr. Július Brichta vyjadrili spokojnosť s organizáciou púte i disciplínou zúčastnených, ktorí mali možnosť absolvovať aj liečivý lurdský kúpeľ. Mnohí to aj využili i keď po pandémii sa zmenil spôsob kúpeľa: už nespočíva vo vstúpení záujemcu do vane naplnenej lurdskou vodou , ale v naliatí uzdravujúcej vody do rúk v troch etapách, pričom nechýba modlitba a úmysel.

 

Uzdravujúca voda

Dňa 1. marca 1858 bolo v Lurdoch zaznamenané vôbec prvé zázračné uzdravenie. Od r. 1862 tam prúdia davy pútnikov, keďže na tomto mieste sa 18 krát zjavila 14-ročnej Bernadete Soubirousovej Matka Božia. Predstavila sa ako Nepoškvrnené Počatie. Slovenskí pútnici využili aj možnosť navštíviť rodný dom svätej Bernadety, ktorý stále stojí a je z neho múzeum. Stále sa tu uchovávajú predmety a nábytok, ktoré používala rodina Bernadety, nechýbajú portréty rodiny a kňazov, ktorí sa Bernadete venovali. Od Veľkej noci do augusta sa v Lurdoch denne konajú dve procesie - jedna s Najsvätejšou Sviatosťou a druhá so zapálenými sviecami. Medzi najväčšie púte patrí Medzinárodná ružencová púť, ktorá sa tu slávi od roku 1923. Odhaduje sa, že každoročne sa tu vystrieda takmer 3,5 milióna pútnikov. Lurdy  patria popri portugalskej Fatime a španielskemu Santiagu de Compostella medzi najnavštevovanejšie pútnické miesta.

 

Prinášame vám niekoľko fotografií z púte, ktoré dokresľujú atmosféru podujatia i audio nahrávky pútnikov. V nich je zaznamenaná výpoveď pacienta, pána Milana z Pezinka, ktorý púť absolvoval už ako vdovec s niekoľkými diagnózami, o svoje svedectvo sa podelila aj rehoľná sestra Lucia z Misijnej kongregácie Služobníc Ducha Svätého, ktorá vykonáva v našej nemocnici milosrdnýchbratov v Bratislave  duchovnú službu  a púť zbilancoval aj kňaz Mons. Vendelín Pleva.

 

Misijná sestra  Lucia Slušná 

Mons. Vendelín Pleva

Pacient Milan Čápka z Pezinka

 

Andrea Eliášová, foto: autorka

 

Námestie SNP 11
81106 Bratislava
Telephone: +421 2 578 87 434

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK-811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777

Display:
https://www.milosrdni.eu/