Tuesday 23. July 2024

Podnety pre našu nemocnicu z viedenskej konferencie Cirkev spája

Za účasti generálneho predstaveného Hospitálskej rehole sv. Jána z Boha – milosrdných bratov, pátra Jesúsa Etayo Arrondoa sa vo Viedni (Rakúsko)  9. novembra 2022 stretli zástupcovia zariadení milosrdných bratov z Európy zameraných na  starostlivosť  o chorých, hendikepovaných a seniorov.

 

Záber zo slávnostnej sv.omše vo viedenskom kostole milosrdných bratov
Pohľad na účastníkov počas príhovoru provinciála - pátra Sajiho.
Prítomní počúvali so záujmom.

Na konferencii pod názvom Cirkev spája – od roku 1572 ako spoločenstvo bratov v službe človeku zazneli svedectvá o príkladoch z praxe o tom, ako v rôznych  zariadeniach milosrdných bratov ich spolupracovníci napĺňajú charizmu hospitality- teda pohostinnosti v pomoci ľuďom. Pani Ursula- Maria Fürstová a pani Ellen Üblaggerová z hospicu Raphael v rakúskom Salzburgu informovali  o tom, ako im  ikona svätého archanjela Rafaela pomáha  pri duchovnom sprevádzaní pacientov v terminálnom štádiu života. „Ukazujeme, že aj na tomto mieste môže byť radosť, nielen smútok. V hospici zažívame, že sa hoja vzťahy, sprevádzame ľudí procesom zmierenia a je to pre nás veľkou cťou. Bez dobrovoľníkov by sme však mnohé aktivity v zariadení nemohli robiť,“ prezradili. Pripomenuli dôležitosť ticha pri lôžku pacienta vo finále života: „Sú to vzácne momenty,“ uviedli. Predstavili prítomným aj namaľovaný obraz, ktorý vytvorili ako  nástroj pri sprevádzaní pacientov, na ktorom je vyobrazený most vedúci z pozemského sveta do večnosti, pričom poznamenali: „Každý je v našom dome vítaný bez ohľadu na vierovyznanie, každého rešpektujeme, berieme ohľad na priania pacientov v ich záverečnej fáze života.“  Bettina Hanelová a Michael Oberforcher z Eisenstadtu hovorili  o potrebe posilňovať hospitalitu v každodennom kolotoči práce, spomenuli oceňovanie zamestnancov, multikultúrny festival, ktorý robia počas misijného týždňa. Ale dotkli sa aj problému spojeného s tým, že Cirkev už, žiaľ, nie je pre mnohých témou. Mnohí vnímajú jej úlohu len pri krstoch a pohreboch. Walter Müller, ktorý sa venuje geriatrickým pacientom v prednáške upozornil na stúpajúci počet ľudí s chorobami vo vyššom veku. Hovoril o geriatrickom tíme, ktorý majú v zariadení, kde pracuje a ktorý pozostáva nielen z lekárov, ale aj zo sociálnych pracovníkov. Informoval, že okrem stacionárneho modelu využívajú aj mobilný model, sú schopní takto pomôcť až 120 pacientom  v teréne. „Darí sa nám tak znížiť počet úrazov a je to aj pomoc ľuďom, aby mohli byť v starobe čo najdlhšie samostatní. Okrem sociálnej pomoci im vieme poskytnúť aj psychosociálnu podporu,“ uviedol W. Müller.

 

Milosrdenstvo pre všetkých

 

Pani Monika Appelová z nemocnice milosrdných bratov v rakúskom Linzi hovorila o tom, že  vždy sa cítia obdarovaní pri kontakte s pacientmi v ich zariadení. „Oni nás učia evanjeliu,“ povedala. Spomenula rôzne formy aktivít pre chorých (mikulášske stretnutia, pôstnu polievku,  požehnávanie adventných vencov a iné), priblížila aj  záujem o rozlúčky s predčasne zomrelými  detskými pacientmi, narodenými mŕtvymi deťmi, keďže v ich prostredí evidujú zvýšený nárast takýchto úmrtí. Ocenila, že rodičia týchto detí majú záujem o to, aby sa s nimi rozlúčili dôstojne, spoločne so zamestnancami.

 

Sestra Elisa  Gradauerová a Alexander Weiner  priblížili prácu s ľuďmi s postihnutím v Štajersku, kde sa starajú o 600 hendikepovaných ľudí. Slúži im celkove okolo 1000 zamestnancov.  V komunikácii využívajú napr. aj posunkovú reč, symboly, hudbu, formu divadla, snažia sa venovať sa každému pacientovi jednotlivo. Pani Sabine  Srameková a Karin Sasovicsová hovorili o starostlivosti o seniorov, o poskytovaní sv. prijímania aj ľuďom s demenciou, používaní jednoduchého jazyka pri službe týmto ľuďom, spoločných aktivitách so zamestnancami- spolupracovníkmi  (futbal, stanovanie, mesačné obedné zamyslenia, bohoslužby). „Máme zamestnankyne z 12 národností,“ poznamenali. Osobitnej pozornosti sa tešila prednáška generálneho predstaveného rehole. Jesús  Etayo Arrondo OH pripomenul dôležitosť duchovnej služby v zariadeniach milosrdných bratov od čias sv. Jána z Boha-zakladateľa rehole až doteraz. Upozornil na potrebu prejavovať blízkosť chorým ľuďom, duchovnú dimenziu označil za základ v zariadeniach rehole. „Všetko, čo sa deje v našich zariadeniach pre dobro chorých, je hospitalita sv. Jána z Boha,“ povedal. Spomenul aj záujem o príbuzných pacientov. Upozornil na aspekt milosrdenstva, ktorý musí byť v zariadeniach milosrdných bratov prejavovaný ľuďom bez ohľadu na ich vierovyznanie či štátnu príslušnosť. Odporúčal vnímať srdcom potreby blížnych, osvojiť si postoj milosrdného samaritána z evanjelia. Hospitalita musí byť podľa neho plná transparentnosti. „Misiou rehole je evanjelizácia. Všetko, čo robíme, je evanjelizácia.  Naša evanjelizácia sa konkretizuje prostredníctvom hospitality, “dodal.  Na slávnostnej bohoslužbe, ktorou si prítomní pripomenuli 400.výročie založenia viedenského kostola milosrdných bratov ho označil generálny predstavený za jeden z najkrajších kostolov na svete a vyjadril potrebu napĺňať kostol (kostoly) životom. Slovenskú komunitu reprezentovalo na podujatí päť ľudí, z toho tri vykonávajú aktívne duchovnú službu pri chorých, na čele s priorom komunity slovenských milosrdných bratov bratom Richardom Jombíkom.

 

Prinášame vám fotografie i rozhovory z dôležitými účastníkmi podujatia (aj s generálnym a provinciálnym predstaveným rehole, ako aj priorom slovenskej komunity milosrdných bratov)  vo zvukovej podobe (formát mp3), ako ich odvysielalo katolícke Rádio Lumen.

 

 

Andrea Eliášová, foto: autorka

 

Námestie SNP 11
81106 Bratislava
Telephone: +421 2 578 87 434

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK-811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777

Display:
https://www.milosrdni.eu/