Sunday 1. October 2023

Maholányiovci s reprezentatívnou knihou v refektári milosrdných bratov

Na pôde refektára milosrdných bratov sa 28. mája 2022 zišli členovia a príbuzní rodu Maholányiovcov.  Jozef Maholányi tu totiž predstavil svoju reprezentatívnu publikáciu s názvom Uhorsko a Prešporok očami našich predkov. Nie náhodou si vybral práve priestory historického refektára Hospitálskej rehole sv. Jána z Boha.

Autor knihy zachytený v okamihu, keď sa prihovoril prítomným.
Knihu uviedol do života kňaz Ján Sucháň, polial ju kvapkami vody z Dunaja.
Pohľad na prítomné publikum i časť príbuzenstva rodiny Maholányiovcov.
Pohľad na vystavenú publikáciu.
Prezentácia knihy sa konala v historickom refektári milosrdných bratov.
 

Predok rodiny, barón Ján Maholányi (bol synovcom arcibiskupa Juraja Pohronca Selepčéniho) je v krypte kostola Návštevy Panny Márie - milosrdných bratov na Námestí SNP v Bratislave pochovaný. Práve on dal z vlastných prostriedkov  pre potreby rehole postaviť jej bratislavský kostol. Podľa informácií Mgr. Ingrid Kušnirákovej PhD. Z Historického ústavu SAV v Bratislave, aby kostol kvôli finančným ťažkostiam konventu nechátral, venoval mu fundáciu v objeme 3000 zlatých, určenú na jeho udržiavanie. Jeho základný kameň  posvätili 2. júla 1690 a stavba bola ukončená 13. mája v roku 1692.Kostol si barón zvolil aj za miesto posledného odpočinku, svedčí o tom mramorový náhrobný kameň umiestnený pod kazateľnicou, na rozhraní sanktuária a lode kostola. Milosrdní bratia uchovávali trvalú spomienku na svojho dobrodincu aj mesačnou zádušnou omšou slúženou za spásu jeho duše. Blízky vzťah ku konventu mali aj jeho deti. Od syna Jozefa získali milosrdní bratia v r.1746, krátko pred jeho skonom, votívnu základinu 200 zlatých, z ktorej výnosov sa malo ročne slúžiť 10 sv. omší za spásu jeho duše a jeho rodičov, a ďalšiu, v hodnote 400 zlatých na „večné svetlo“ pri hlavnom oltári. Aj dcéra Judita si spolu s manželom zvolila kláštorný kostol za miesto svojho posledného odpočinku. V r.1740 darovala rehoľnej nemocnici  fundáciu 1000 zlatých a po manželovej smrti založila v r. 1745 votívnu fundáciu v sume 1500 zlatých, z ktorej výnosov sa mala každú stredu slúžiť omša pri vyloženej Oltárnej sviatosti.

 

Keď „prehovorí“ vyše 1400 strán

 

Knihu Jozefa Maholányiho uviedol do života svojím príhovorom a kvapkami vody z Dunaja kňaz Ján Sucháň.  Podujatie moderoval Dado Nagy a prítomným sa prihovoril aj autor knihy, ktorý objasnil, ako jeho dielo vznikalo, čo ho viedlo k napísaniu publikácie, čo sa z nej čitatelia môžu dozvedieť, ktoré miesta zmapoval. V každom prípade, na slovenský knižný trh sa tak dostáva rozsiahla, výpravná publikácia, ktorá  na vyše 1400 stranách ponúka čitateľovi komplexný obraz Uhorska a Prešporka hlavne v období 17. a 18. storočia. Text dopĺňa bohatá obrazová dokumentácia, ktorú tvorí vyše 3100 obrázkov a dobových i súčasných fotografií. Elegantná tvrdá väzba s rozmermi 23,6 x 32,6 x 8,15cm, v hnedo – zlatom prevedení so zlatými kovovými rohmi, má ručne robený tzv. „francúzsky chrbát“ s piatimi väzmi. Knihu pripravujú aj do anglickej, nemeckej a maďarskej jazykovej mutácie.

Ponúkame vám fotografie z prezentácie podujatia a tiež audio rozhovor s autorom knihy Jozefom Maholányim (mp3 formát).

 

Andrea Eliášová, foto: autorka

Námestie SNP 11
81106 Bratislava
Telephone: +421 2 578 87 434

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK-811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777

Display:
https://www.milosrdni.eu/