Friday 3. December 2021

Poďakovanie spolupracovníkom v čase pandémie

Tradičné koncoročné, vianočné stretnutie personálu a spolupracovníkov Univerzitnej nemocnice s poliklinikou milosrdných bratov s vedením nemocnice a Hospitálskej rehole sv. Jána z Boha sa tento rok kvôli pandémii nemohlo uskutočniť v zvyčajnej podobe.

Kalendár, ktorý dostali spolupracovníci.
Nachystané porcie v jedálni.
Nachystané porcie v jedálni.
Ruženka, Irenka a Danka s úsmevom zapózovali s obedmi.
Takto to vyzeralo po prevzatí si obeda.

Kým ešte vlani sa konalo aj v atmosfére slávnostného koncertu, tentoraz rehoľa a nemocnica zvolila osobitnú formu vďaky a každý zamestnanec dostal slávnostný obed, pamätnú mincu, kalendár k novému roku i sviatočný vinš s podpisom riaditeľa nemocnice JUDr. Michala Tináka i priora rehole-brata Richarda Jombíka OH. Rehoľa i nemocnica tak zachovávajú zvyk a odkaz prevzatý ešte od  bývalého provinciála, ktorý prevzal rehoľu po páde totality, brata Fabiána Máčeja OH. Odovzdávanie obedov i malých darčekov v podobe kalendárov, vinšu a pamätnej mince sa konalo za prísnych hygienických opatrení. K obedu okrem rezňa patril i koláčik. Prior komunity milosrdných bratov – brat Richard OH v rozhovore pre Rádio Lumen objasnil aj postoj rehole k tomuto spôsobu vyjadrenia solidarity a blízkosti  so spolupracovníkmi (odvysielaný 30. decembra 2020) a môžete si ho vypočuť tu (formát mp3, audio):

 

Andrea Eliášová, foto: autorka

 

Námestie SNP 11
81106 Bratislava
Telephone: (02) 578 87 434

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK-811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777

Display:
https://www.milosrdni.eu/