Saturday 15. August 2020

Svedectvá našich spolupracovníkov v časopise Posol

„Veľmi som chcela žiť a Pán Boh mi dal túto šancu“, vyznáva sa zdravotná sestra Regina z našej Univerzitnej nemocnice s poliklinikou milosrdných bratov v silnom svedectve, ktoré prezradila mesačníku Posol. No nielen jej svedectvo nájdete v júnovom čísle časopisu.

 

Rehoľná sestra Laura v ňom hovorí o svojej službe v Domove sv. Jána z Boha počas pandémie koronavírusu. No a v časopise nájdete aj  informácie o tom, ako a prečo vzniklo malé, komorné modlitbové oratórium v našej nemocnici, kde sa odohrávajú „tiché revolúcie srdca.“

Keďže nie každý má možnosť  dostať sa k tomuto časopisu, prinášame spomínaný článok v pdf formáte.

Posol str.13

Posol str.14

Posol str.15

 

Andrea Eliášová, foto: autorka

Námestie SNP 11
81106 Bratislava
Telephone: (02) 578 87 434

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK-811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777

Display:
https://www.milosrdni.eu/