Wednesday 19. February 2020

Interview s riaditeľom Domova sv. Jána z Boha S. Šovčíkom v Rádiu Lumen

Katolícke Rádio Lumen odvysielalo 21. Januára t.r. vo svojom rannom vysielaní rozhovor s riaditeľom Domova sv. Jána z Boha, ktorý spravuje rehoľa milosrdných bratov.

Biskup František Rábek počas sv. omše v Deň chudobných v r. 2019 v Domove sv. Jána z Boha.
Pohľad do kuchyne zariadenia.
Riaditeľ Domova sv. Jána z Boha Sven Šovčík v oratóriu.
Tí, ktorí slúžia v Domove s dobrodincami pri obede počas Dňa chudobných v novembri 2019.

V interview objasnil, ako  vníma činnosť  tohto špecifického  zariadenia pre núdznych a ľudí z ulice, odkedy sa ujal vedenia zariadenia pred vyše rokom.  Vysvetlil, ako sa s tímom spolupracovníkov a rehoľou milosrdných bratov snažia prinavracať týmto ľuďom ľudskú dôstojnosť a prakticky im pomáhať a prečo pochopil až na tomto mieste, že toto poslanie si vyžaduje predovšetkým „opravu duší.“

Príspevok si môžete vypočuť v audio podobe tu: (formát mp3)

Andrea Eliášová, fotky: autorka

Námestie SNP 11
81106 Bratislava
Telephone: (02) 578 87 434

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK-811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777

Display:
https://www.milosrdni.eu/