Donnerstag 21. März 2019

Opäť oslávime sviatok sv. Jána z Boha – patróna rehole milosrdných bratov

Milosrdní bratia pozývajú na svätú omšu dňa 7. marca 2019 o 11. 00 hodine – uskutoční sa v Domove sv. Jána z Boha na Hattalovej ulici č. 6.  Budú prítomní návštevníci denného centra Domova i poslucháči Zdravotnej akadémie milosrdných bratov z Viedenskej nemocnice milosrdných bratov. O 13. 30 hodine sa uskutoční stretnutie so spolupracovníkmi nemocnice milosrdných bratov. Na druhý deň 8. marca bude slávnostná sv. omša k sviatku sv. Jána z Boha v Spišskom Podhradí o 14.30 hodine.

 

Patrón pre všetky časy

8.marec je každoročne v Hospitálskej reholi sv. Jána z Boha – milosrdných bratov spomienkou na ich zakladateľa a patróna – sv.Jána z Boha.

Katolícka cirkev tiež oficiálne slávi liturgickú spomienku sv. Jána z Boha 8. Marca. Ide o deň jeho úmrtia, teda narodenia pre nebo. Je patrónom nemocníc, chorých, ošetrovateľov, aj španielskeho mesta Granada. Pôvodne bol pastierom, vojakom, podomovým predavačom kníh. Narodil sa pravdepodobne v malom portugalskom meste Montemor-o-Novo, sto kilometrov južne od Lisabonu, tri roky po objavení Ameriky Krištofom Kolumbom. Po dobrodružnom živote a svojom obrátení pod vplyvom charizmatického kňaza sv. Jána z Avily radikálne zmenil svoj život. Počas jednej kázne sa hodil medzi ľuďmi na zem s výkrikmi „Milosrdenstvo! Zľutovanie!“ a začal sa tĺcť päsťami a kameňmi. Ľudia ho považovali za pomätenca a tak ho odviedli do blízkej kráľovskej nemocnice, kde mal možnosť zakúsiť „dno ľudského utrpenia.“ Vďaka tejto skúsenosti sa stal napokon priekopníkom v starostlivosti o trpiacich, najmä duševne chorých a ľudí na okraji spoločnosti. Po tejto „premene“ si vykonal aj púť do mariánskej svätyne v mexickom Guadalupe. Založil útulky a prvú nemocnicu pre chorých, v ktorej  zaviedol  princíp rozdeľovania chorých podľa charakteru a špecifík ochorení, pričom každému chorému poskytol vlastné lôžko a akceptoval právo pacientov na súkromie. Záležalo mu na tom, aby jeho chorí dostali tú najlepšiu možnú starostlivosť. Vo svojom druhom dome, ktorý mu poskytol arcibiskup, neskôr mohol viac a efektívnejšie rozvíjať svoje poslanie. Tu  sa k nemu pridali aj prví nasledovníci a spolupracovníci. Bol známy svojím výrokom: „Robte dobre bratia!“  Skonal po ťažkej chorobe 8. marca 1550 v dome svojich dobrodincov.  Blahorečený bol v r. 1630 a svätorečený v r. 1690.

 

Modlitba

 

Bože, ty si naplnil svätého Jána z Boha súcitom a láskou k chorým. Pomáhaj nám, aby sme dôstojne preukazovali milosrdenstvo svojím blížnym a raz boli pripočítaní k tým, pre ktorých je pripravené tvoje kráľovstvo. Skrze Krista, nášho Pána, Amen.

    

 

„Neustále sa cvičte v láske k blížnemu, lebo kde niet lásky, tam nie je ani Boh.“

                                                                                                          Sv. Ján z Boha

 

 

Andrea Eliášová, foto: archív rehole

 

Hospitálska rehoľa sv. Jána z Boha - Majetková správa rehole
Námestie SNP 11
81106 Bratislava
Telefon: (02) 578 87 434

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK-811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777

Darstellung:
https://www.milosrdni.eu/