Donnerstag 17. Januar 2019

Koláče pre chorých a nové sochy Panny Márie Lurdskej v nemocnici

Na sviatok Panny Márie Lurdskej  dostali naši pacienti osobitný darček: jedna z dobrovoľníčok pre nich napiekla koláče a potešila ich aj pripojeným posolstvom Panny Márie z Medžugorja.

Dar pre pacientov od dobrovoľníčky
Slúžiaca zdravotná sestra Nikolka z onkológie pri soche Panny Márie.
Socha Panny Márie nechýba ani na oddelení, kde sú dlhodobo chorí pacienti.
 

Prior bratislavského konventu milosrdných bratov brat Richard OH tento skutok lásky a prejavu milosrdenstva uvítal slovami: „Bol som milo prekvapený, že v dnešnej dobe je viac mladých ľudí, ktorí chcú nezištne pomáhať. Preto som jej vyšiel v ústrety. Tento rok sme mali Bohoslužbu slova s posvätením sošiek Panny Márie Lurdskej, ktoré boli odovzdané na oddelenia našej nemocnice milosrdných bratov v Bratislave. Sú darom nielen pre chorých v našej nemocnici, ale aj pre spolupracovníkov a spolupracovníčky, ktorí sa o nich starajú na jednotlivých oddeleniach. No a vďaka obetavosti dobrovoľníčky, ktorá chodí pravidelne aj do nášho kostola,  sme pridali pacientom aj to spomínané sladké prekvapenie.“ Tieto prejavy duchovnej starostlivosti o pacientov patria k charizme hospitality, ktorú v nemocnici rozvíjajú milosrdní bratia a ich spolupracovníci, personál.

Darčeky i sochy Panny Márie a jej prítomnosť na niektorých oddeleniach dokumentujú aj fotografie.

Andrea Eliášová

Hospitálska rehoľa sv. Jána z Boha - Majetková správa rehole
Námestie SNP 11
81106 Bratislava
Telefon: (02) 578 87 434

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK-811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777

Darstellung:
https://www.milosrdni.eu/