Nedeľa 23. jún 2024

Cenník výpožičky hnuteľných vecí

 

Posteľ:  16,60€ /jednorázovo      0,33€/1 deň

Invalidný vozík:  8,30€ /jednorázovo      0,17€/1 deň

Nočný stolík:  8,30€ /jednorázovo         0,17€/1 deň

Zamestnanci na výnimku udelenú riaditeľom: 1,00€/mesiac

 

Vypožičanie vyššie uvedených predmetov je obmedzené ich počtom.

 

UNsP Milosrdní bratia, spol. s r.o.
Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telefón: 02 57887-100

  

 

  

 

 

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111

Zobrazenie:
https://www.milosrdni.eu/