Utorok 23. júl 2024

Prenájom priestorov

 

Prenájom priestorov

Kód výkonu

Názov

Cena bez DPH

DPH 20%

Cena s DPH

PRENRE/1

Prenájom refektára – fyzická osoba na 1 hodinu

20,00

0,00

20,00

PRENRE/2

Prenájom refektára – právnická osoba na 1 hodinu

40,00

0,00

40,00

PRENSK/1

Prenájom školiaceho strediska na 1 hodinu

20,00

0,00

20,00

 

Refektár

Školiace stredisko

UNsP Milosrdní bratia, spol. s r.o.
Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telefón: 02 57887-100

  

 

  

 

 

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111

Zobrazenie:
https://www.milosrdni.eu/