Utorok 23. júl 2024

Základná sadzba: 4,00€ / hodina

Pacienti UNsP Milosrdní bratia: 1,00€ / hodina

Znížená cena* nad 3 hodiny parkovania: 2,00€

Strata parkovacieho lístka: 40,00€

 

*znížená cena platí len v deň vyšetrenia pacienta v UNsP Milosrdní bratia spol. s r.o. po predložení platného potvrdenia od lekára**, maximálne do 60 minút od posledného vyšetrenia ** platné potvrdenie od lekára (na zadnej strane parkovacieho lístka) obsahuje pečiatku lekára, dátum a čas

*** parkovné sa platí za každú začatú hodinu

*** pri strate parkovacieho lístka môže byť poskytnutá výnimka, úhrada bude potom vo výške 10 EUR

UNsP Milosrdní bratia, spol. s r.o.
Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telefón: 02 57887-100

  

 

  

 

 

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111

Zobrazenie:
https://www.milosrdni.eu/