Nedeľa 25. september 2022

Základná sadzba: 2,00€ / hodina

Pacienti UNsP Milosrdní bratia: 1,00€ / hodina

Akciová cena: 0,50€ / hodina

Výnimky z cenníka určuje riaditeľ UNsP Milosrdní bratia, spol. s r.o.

 

Cenník parkovania platný od 16.05.2011.

Ceny sú určené vrátane 20% DPH

Horná garáž nadzemná (vjazd z Kolárskej ul.)

 

 

UNsP Milosrdní bratia, spol. s r.o.
Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telefón: 02 57887-100

  

 

  

 

 

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111

Zobrazenie:
https://www.milosrdni.eu/