Piatok 23. február 2024

Svet

Celosvetovo naša rehoľa pôsobí v 50 krajinách na  piatich kontinentoch a prevádzkuje okolo 400 diel. Naša pomoc sa neobmedzuje iba na chorých a nemocnice, ale máme tiež mnoho diel pre mentálne postihnutých, invalidov, starých, ľudí bez domova a tiež diela pre závislých na drogách. Zakladáme strediská s paliatívnou medicínou, venujeme sa starostlivosti o chorých s AIDS, s Alzheimerovou chorobou, v našich nemocniciach nerobíme potraty, budujeme baby-boxy, venujeme sa propagácii etických a morálnych hodnôt.

 

 

Oranžovou farbou sú vyznačené krajiny, kde pôsobí rehoľa Milosrdných bratov

 

Spolu s našimi 1 099 bratmi spolupracuje viac ako 45 000 profesionálov – spolupracovníkov, ktorí sú zapojení do našej misie. Pomáha nám viac než 8 000 dobrovoľníkov . Takto sa ročne postaráme takmer o 20 miliónov ľudí. Sme zo srdce vďační za štedrosť mnohých darcov, bez ktorých by sa hospitálske dielo nemohlo rozvíjať.

 

Naša prítomnosť v rôznych sociálnych a kultúrnych podmienkach slúži dobru nielen ako jednoduchá  sociálna, materiálna pomoc, ale ako nástroj evanjelizácie – dobrej zvesti a nádeje, kedy prinášame Ježišovo posolstvo nielen prostredníctvom slov, ale hlavne svedectvom našich činov a  životov.

 

Hospitálska rehoľa sv. Jána z Boha - Majetková správa rehole
Námestie SNP 11
81106 Bratislava
Telefón: +421 2 578 87 434

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK-811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777

Zobrazenie:
https://www.milosrdni.eu/