Streda 22. september 2021
Psychologická ambulancia

Doplnkové informácie

  • Bezbariérový prístup
  • Príjem nových pacientov

Služby sú hradené zdravotnými poisťovňami. Na prvé stretnutie je potrebné priniesť výmenný lístok od obvodného lekára, prípadne iného špecialistu (výnimkou je krízová intervencia).

 

Hlavnou náplňou psychológa je DIAGNOSTIKA, PREVENCIA a PORADENSTVO pre deti a dorast v oblasti školskej zrelosti, špecifických porúch učenia, laterality pozornosti a pamäti. Taktiež sa venuje osobnostnému rastu emocionálnemu prežívaniu dieťaťa.

U dospelej populácie sa psychológ zameriava na diagnostiku kognitívnych schopností a osobnosti, prípadne poradenstvu pri záťažových situáciách (strese, depresii, úzkosti atď.).

UNsP Milosrdní bratia, spol. s r.o.
Psychologická ambulancia
Zdravotno-relaxačné centrum
Lipnická 3153
900 42 Dunajská Lužná
Telefón: 0948 909021
Vedúci: primár MUDr. Mária Hoffmeisterová

  

  

 

 

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111

Zobrazenie:
https://www.milosrdni.eu/