Friday 31. March 2023

Milosrdní bratia pozývajú na pobožnosť Krížovej cesty

Hospitálska rehoľa sv. Jána z Boha – milosrdní bratia pozývajú všetkých záujemcov a spolupracovníkov na pravidelnú pobožnosť Krížovej cesty počas Pôstneho obdobia.

 

Každý piatok sa bude konať v Kostole milosrdných bratov na Nám. SNP v Bratislave o 13.30 hodine.  Pápež František nám pripomína: „Pôstna púšť nám pomáha povedať nie „svetáctvu“, pomáha nám robiť odvážne rozhodnutia v súlade s evanjeliom a posilňovať solidaritu s bratmi...Drahí bratia a sestry, nech nás Duch Svätý v tomto Pôstnom období povzbudzuje pri našom výstupe s Ježišom, aby sme zakúsili jeho božskú nádheru a posilnení vo viere pokračovali na našej ceste spolu s ním, ktorý je slávou svojho ľudu a svetlom pohanov.“

 

Milosrdní bratia

 foto: sestra Stellamaris SDR

                                                                      

Námestie SNP 11
81106 Bratislava
Telephone: +421 2 578 87 434

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK-811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777

Display:
https://www.milosrdni.eu/