Saturday 13. August 2022

Katolícke noviny o záchrane rehoľnej nemocnice v Kamerune

Aktuálne číslo týždenníka Katolícke noviny prináša v misijnej rubrike  článok o pomoci pre rehoľnú nemocnicu milosrdných bratov v africkom Kamerune.

 

Zbierka na záchranu tejto nemocnice trvá po celý tento rok, článok prináša aj podrobnosti k tejto téme i číslo účtu slovenských milosrdných bratov, na ktoré možno prispieť a podporiť aktuálnu misijnú výzvu. Prinášame ho v prílohe Katolicke noviny (pdf formát)

 

A.Eliášová, foto: archív rehole

Námestie SNP 11
81106 Bratislava
Telephone: (02) 578 87 434

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK-811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777

Display:
https://www.milosrdni.eu/