Friday 16. April 2021

Požehnané dni prežívania Veľkej noci

Hospitálska rehoľa sv. Jána z Boha – milosrdní bratia prajú a vyprosujú všetkým pacientom, ich príbuzným, spolupracovníkom, dobrodincom  i návštevníkom web stránky hlboké prežívanie Veľkonočného Trojdnia a po ňom aj veľkonočnej oktávy - tajomstva Pánovho umučenia a jeho slávneho vzkriesenia, ktoré nám prinieslo spásu.

 

Nech je pre vás tento čas napriek pretrvávavajúcej dobe pandémie časom zájdenia „na hlbinu“, podnetom pre rast v láske i cnostiach, časom milostí, prehĺbenia duchovného života.

 

Vzhľadom k tomu, že chrámy u nás ešte stále nie sú sprístupnené pre verejné slúženie sv. omší, pozývame vás sledovať ich prostredníctvom  televíznych, rozhlasových a internetových prenosov. Odporúčame vám sledovať aj facebookovú stránku našej rehole.

 

Milosrdní bratia – Konvent v Bratislave

Snímka: Jacopo Tintoretto- Ukrižovanie

Námestie SNP 11
81106 Bratislava
Telephone: (02) 578 87 434

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK-811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777

Display:
https://www.milosrdni.eu/