Thursday 6. May 2021

Rozhovor s bratom Martinom Macekom OH na stanici Devín

Verejnoprávny rozhlas – stanica Devín odvysielala v nedeľu 4.10. 2020 v čase 7.00 – 8.00 hod. rozhovor s bratom Martinom Macekom OH, ktorý vedie komunitu českých a moravských milosrdných bratov a zároveň aj provinčnú delegatúru, do ktorej spadá aj slovenská komunita milosrdných bratov.

 

Rozhovor odznel v rámci magazínu Krajina duše. Brat Martin OH v relácii hovoril o živote milosrdných bratov v  Čechách a na Morave v čase pandémie, priblížil svoj pohľad na formáciu nových povolaní, aktivity, ktoré sa jeho komunite podarilo zrealizovať v uplynulom období a týkajúce sa napríklad budovania „pamäti rádu“ (vo vzťahu k rehoľníkom, ktorí trpeli počas totality). Hovorí aj o plánoch na vybudovanie depozitu, o tom, prečo v tomto roku výnimočne neudelia Cenu Celestína Opitza a ako sa im darí s vybudovanou knižnicou, ktorá už nadviazala spoluprácu napríklad aj s prestížnou Strahovskou knižnicou.

Celú reláciu si môžete vypočuť tu: (audio) https://www.rtvs.sk/radio/archiv/11132/1426815

Andrea Eliášová,

 foto: autorka (brat Martin OH v strede- s bratom Petrom a Vítom Pospíchalom)

Námestie SNP 11
81106 Bratislava
Telephone: (02) 578 87 434

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK-811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777

Display:
https://www.milosrdni.eu/