Thursday 2. April 2020

List brata Martina Maceka OH spolupracovníkom

Provinčný delegát Hospitálskej rehole sv. Jána z Boha za Slovensko i Českú republiku a definítor rakúskej provincie, do ktorej patrí aj slovenská komunita milosrdných bratov, brat Martin Macek OH vydal pre spolupracovníkov aktuálny list.

           

 Týka sa situácie, ktorú prežívame v spojitosti so šírením „koronavírusu“. Pripomína, že Afrika bola predčasom v ďaleko horšej situácii pri šírení nákazy ebola, než sme v súčasnosti my. Zároveň uisťuje o modlitbách. „Nezabúdajme, že Pán je stále s nami,“ píše. Plné znenie jeho listu si môžete prečítať v prílohe v pdf formáte.

List spolupracovníkom 

 

Milosrdní bratia, foto: A. Eliášová (brat Martin Macek s mikrofónom v ruke)

Námestie SNP 11
81106 Bratislava
Telephone: (02) 578 87 434

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK-811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777

Display:
https://www.milosrdni.eu/