Monday 24. February 2020

JUDr. Michal Tinák v Ráde Maltézskych rytierov

Dlhoročný riaditeľ našej Univerzitnej nemocnice s poliklinikou milosrdných bratov v Bratislave JUDr. Michal Tinák bol 24. júna 2019 prijatý za člena Rádu Maltézskych rytierov. Stalo sa tak na sviatok patróna rádu – sv. Jána Krstiteľa v Kostole Najsvätejšej Trojice v Bratislave – Podhradí, ktorý bol zverený do správy Maltézskeho Rádu na Slovensku.

Hlavný celebrant bohoslužby s koncelebrujúcimi kňazmi
Prijímanie nových členov
Spoločná fotografia zo slávnosti - JUDr. Michal Tinák tretí zľava
Záber zo svätej omše
 

 Slávnostnú svätú omšu pri tejto príležitosti  celebroval bratislavský arcibiskup - metropolita Mons. Stanislav Zvolenský spolu s hlavným kaplánom Rádu na Slovensku Mons. Tiborom Hajdu, správcom kostola Martinom Kramarom a ďalšími kňazmi. Na slávnosti nechýbal ani  veľvyslanec Maltézskeho Rádu na Slovensku Alfred Prinz Schönburg von Hartenstein, ministerský radca veľvyslanectva Anton Gatnar, prokurátor Rakúskeho veľkopriorátu Bailli Norbert Salburg-Falkenstein, ako aj ďalší predstavitelia rakúskeho Veľkopriorátu. Slávnosti sa zúčastnil aj  prezident Maltézskej pomoci na Slovensku Július Brichta, členovia Maltézskeho Rádu na Slovensku, ako aj  registrovaní dobrovoľníci charitatívnej organizácie Maltézska pomoc Slovensko. Okrem JUDr. Michala Tináka bolo na slávnosti prijatých aj pätnásť nových dobrovoľníkov z Bratislavy, Nitry a Topoľčian za riadnych členov charitatívnej organizácie. Medzi prítomnými na slávnosti bol aj prior bratislavského konventu milosrdných bratov brat Richard Jombík OH.

Mons. S. Zvolenský vo svojej homílii hovoril o tom, že prijatie do služby Bohu a blížnemu má byť vždy sprevádzané osobným umenšovaním každého z jej nositeľov v záujme poslania a povolania pomáhať a slúžiť tým, ktorí to potrebujú. Prijatie JUDr. Michala Tináka za člena Maltézskeho rádu je aj symbolickým spečatením jeho rokmi utužovaného priateľstva s niektorými členmi Maltézskeho rádu a Maltézskej pomoci, jeho zmyslom pre spoluprácu s Maltézskymi rytiermi a ich dobrovoľníkmi – aj vo funkcii riaditeľa nemocnice milosrdných bratov i jeho zmyslu pre konkrétnu pomoc núdznym a sociálne odkázaným. Tú roky preukazuje aj v službe hospitality milosrdných bratov. JUDr. Michal Tinák na otázku, čo preňho znamená tento nový životný míľnik, odpovedal: „Každá slávnosť znamená niečo výnimočné. Verím, že tento deň mi pomôže naďalej slúžiť v prospech odkazu z evanjelia, ktorý tu máme dvetisíc rokov: „Prikázanie nové dávam Vám, aby ste sa milovali navzájom...“ Dúfam, že ho budem plniť o niečo lepšie ako doteraz. Každý deň by sme mali byť lepší a dokonalejší, nie vždy sa nám to darí, ale verím, že tento deň pomôže k tomu, aby som kráčal dopredu.“ Prezident Maltézskej pomoci Slovensko JUDr. Alojz Brichta  na margo tejto udalosti uviedol: „ Ja sa teším, že aj náš rád sa obohacuje o kvalitných, dobrých ľudí, členov rádu, pretože pre nás je to veľmi dôležitá vec, aby sme naše spoločenstvo vytvárali ľuďmi, ktorí hlboko prežívajú filozofiu nášho rádu- pomáhať blížnemu. To Dr. Tinák robil už celé roky a v rámci milosrdných bratov robí stále. O to viac máme kvalitného človeka, ktorý dokáže spoločne s nami vytvárať možnosť pomáhať ďalším. Teším sa z toho aj osobne.“

Pripomeňme, že riaditeľ nemocnice milosrdných bratov je aj čestným členom rehole milosrdných bratov.


Andrea Eliášová a TK KBS,  fotografie (zdroj): Maltézska pomoc Slovensko - facebook

Námestie SNP 11
81106 Bratislava
Telephone: (02) 578 87 434

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK-811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777

Display:
https://www.milosrdni.eu/