Monday 24. February 2020

Zo slávnosti sviatku Kostola milosrdných bratov

Sviatok Návštevy Panny Márie, ktorej je zasvätený  Kostol milosrdných bratov v Bratislave, sme prežili s našimi spolupracovníkmi v slávnostnom duchu.

Momentka z koncertu
Pohľad na účinkujúcich umelcov
Súbor vedie Sylvia Urdová
Záber z koncertu a pohľad na prítomných
 

Najprv vedenie rehole a nemocnice pripravilo pre spolupracovníčky a spolupracovníkov, priateľov ospitálskej rehole a jej dobrodincov guláš, podávaný priorom milosrdných bratov bratom Richardom OH i riaditeľom našej nemocnice JUDr. Michalom Tinákom. Večer o 18.30 hod. sa uskutočnila v chráme milosrdných bratov slávnostná bohoslužba, ktorú viedol brat Richard Jombík OH, koncelebrovali s ním kňazi - Otec Teodor Kamody z farnosti Prievaly,  Otec Karol Pôbiš zo Spiša a pri oltári nechýbal ani  gréckokatolícky subdiakon Peter Solej. Omšu hudobne sprevádzal svojím spevom zbor Františkánska schóla, ktorý nedávno získal za prínos a šírenie kresťanských hodnôt v umení  cenu Konferencie biskupov Slovenska „Fra Angelica.“ Koncert mal benefičný charakter, súvisel s podporou misijného projektu milosrdných bratov Stôl chudobných vo Venezuele, ktorá patrí v súčasnosti k ťažko skúšaným krajinám sveta (chudoba obyvateľstva, nestabilita). Františkánska schóla je vokálno – inštrumentálny súbor, ktorí pôsobí vo Františkánskom Kostole Zvestovania Pána v Bratislave. Venuje sa interpretácii sakrálnej hudby rôznych štýlových období, od stredoveku po súčasnosť. Formoval  sa postupne,  približne od r. 2007. Hudobne už sprevádzal liturgické slávenia v chrámoch nielen na Slovensku, ale aj v Taliansku, Poľsku, Rakúsku a Nemecku i v Maďarsku. Vydal dva cd albumy s hudbou františkánskych skladateľov zo Slovenska z 18. storočia. Súbor je zložený z 11 členov. V Kostole milosrdných bratov prezentovali hudbu františkánov 18. storočia zo Slovenska a gregoriánsky chorál. Značný potlesk prítomných potvrdil, že prezentovaná hudba sa dotkla sŕdc publika. Prior brat Richard OH  poďakoval členom zboru za ich umenie, ochotu prísť benefične vystúpiť. Ako pripomenul: „Priniesli svoje dary, to, čo im Pán dal, dali zo seba tieto Božie dary pre všetkých, ktorí tu boli. Vďaka aj za tých, ktorí budú užívať dary z tohto koncertu, aby milosrdní bratia vo Venezuele mohli pomáhať ďalej na svojich misijných dielach.“

Pripájame rozhovor s akolytom Petrom Solejom, ktorý prezradil, čo pre neho znamenala možnosť sláviť takouto formou bohoslužbu práve v Kostole milosrdných bratov v deň výročia sviatku chrámu. Zároveň pripája svoje vyznanie k tejto otázke aj kňaz Otec Teodor Kamody (audio výpoveď). Pripravili sme aj rozhovor s vedúcou zboru – vznikol bezprostredne po koncerte a v rozhovore prezradila, ako vyberali repertoár podujatia, čo pre ňu znamená účinkovanie v tomto súbore, ako prežívali samotnú slávnosť (mp3 formát, audio).

Pripájame aj fotografie z atmosféry koncertu a tiež audio ukážky z niektorých skladieb, ktoré zazneli (formát mp3).

 

Andrea Eliášová

Foto: autorka

Námestie SNP 11
81106 Bratislava
Telephone: (02) 578 87 434

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK-811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777

Display:
https://www.milosrdni.eu/