Monday 24. February 2020

Z púte zdravotníkov: apely a postrehy spolupracovníkov nemocnice zo Starých Hôr

V poradí už 4. celoslovenská púť zdravotníkov sa konala 8. júna 2019 na Starých Horách. Z našej  bratislavskej nemocnice milosrdných bratov sa púte zúčastnilo takmer 50 lekárov a zdravotníkov spolu s vedením rehole a nemocnice.

Cesta k soche Panyn Márie.
Časť našich spolupracovníkov pred sochou Panny Márie.
Momentka zo svätej omše.
Pani Darinka a Reginka z našej nemocnice pri uctievaní relikvie sv. Kozmu a Damiána.
Pohľad na hlavný oltár v Badíne.
Pohľad na účastníkov našej púte v kaplnke v Badíne.
Pošas modlitby posvätného ruženca.
Pred chrámom Panny Márie v Starých Horách.
Pútnici pred sochou Panny Márie.
Sestra Katarína krištofová odovzdáva dar špirituálovi seminára v Badíne.
Takto vyzerá kreslo, na ktorom spočíval pápež sv. Ján Pavol II. počas návštevy seminára v Badíne.
V popredí rehoľné sestry z Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa, ktoré s nami putovali tiež.
Záber s pútnikmi.
 

Samotnej púti predchádzala  Konferencia zdravotníckej etiky a bioetiky, ktorá sa konala 7. 6. v Banskej Bystrici. Zdravotníci z rôznych kútov Slovenska sa potom zišli na slávnostnej bohoslužbe v starohorskej Bazilike Navštívenia Panny Márie, ktorú celebrovalo niekoľko kňazov. V homílii zaznelo, že zdravotníci prežívajú s chorými ich veľké tajomstvo - drámu ľudského utrpenia, ale tí, ktorí sú formovaní vierou, nezabúdajú vnímať  životy chorých z Božej perspektívy.  Pred sv. omšou zaznelo svedectvo nemocničného duchovného Otca Martina Pečarku o jeho kľukatej ceste ku kňazstvu i k duchovnej službe v nemocnici. Hovoril aj o tom, ako Boh pomáha kňazom, ktorý sa otvoria tejto náročnej službe, aj keď cítia vlastné nedostatky. Lekárka MUDr. Jana Boboková z mobilného hospicu v Bratislave svoje svedectvo  formulovala ako list pacientom, ktorých dosiaľ sprevádzala. Zdôraznila, že tí, ktorí sprevádzajú ťažko chorých a zomierajúcich, neraz dostávajú od nich viac, ako im dávajú. V treťom svedectve z Prešova odznel list veriacich zdravotníkov, ktorí koncom apríla t.r.  adresovali Mons. Bernardovi Boberovi, metropolitovi Košickej arcidiecézy a ďalším biskupom. Zdravotníci v ňom apelujú, aby Cirkev aj vzhľadom na tisícky ľudí zamestnaných v sektore zdravotníctva opäť ustanovila biskupa, ktorý by  načúval ich potrebám a problémom  v zdravotníctve (po odchode biskupa – eparchu Milana Lacha v r. 2017 do USA). Upozorňujú nato, že mnohí ľudia odkladajú svojich blízkych pred smrťou do nemocníc, hoci zomierajúci pacienti v mnohých  nemocniciach nemajú dôstojné podmienky. Ako stojí v liste, paliatívni pacienti sú často hospitalizovaní na onkologických oddeleniach v troj až štvorlôžkových izbách, pričom ich príbuzní si často nemajú ani kde sadnúť. Ďalším problémom je nedostatok kňazov v zdravotníckej pastorácii. Púť zavŕšil modlitbou posvätného ruženca s pútnikmi kňaz – rektor Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne ThLic. Ján Viglaš, ktorý pripojil aj obnovenie zasvätenia sa sv. Kozmovi a Damiánovi – patrónom zdravotníkov. Prítomní si uctili aj ich relikviu a urobili tak aj mnohí spolupracovníci z našej Univerzitnej nemocnice s poliklinikou milosrdných bratov. Súčasťou tejto našej „zdravotníckej“ púte bola aj návšteva v Kňazskom seminári v Badíne, kde sme si po výklade histórie i súčasnosti seminára z úst špirituála seminára Mgr. Ľubomíra Gregu obzreli jeho priestory i pamätnú izbu sv. Jána Pavla II., ktorý seminár navštívil.  Zároveň sme si uctili relikvie sv. Františka Xaverského a bl. Titusa Zemana. Mnohých prekvapila informácia, že vzhľadom na pokles duchovných povolaní kňazský seminár v Badíne končí s výukou bohoslovcov, vyše 20 doterajších študentov sa presúva od septembra 2019 do seminára v Nitre. Areál seminára však bude slúžiť ako duchovné centrum - na exercície a duchovné aktivity rodín. Seminár tu obnovili po páde komunizmu, keď tu sa na štúdium prihlásilo až  108 bohoslovcov.

 

Vyznania spolupracovníkov

A čo na púti i po samotnej púti prežívali lekári a zdravotníci z našej bratislavskej nemocnice? Niektorí sa podelili o svoje postrehy a dojmy. MUDr. Anna Čechová z hematologickej ambulancie sa vyznala: „Bolo to úžasné, milé, páčilo sa mi. Priznám sa,  na Starých Horách som bola prvýkrát v živote. Badínsky seminár je krásny a mozaika Marka Rupnika na mňa zapôsobila úžasne. V nemocnici milosrdných bratov robím odjakživa. Pamätám sa ešte ako dieťa, že  aj keď  nepatrila nemocnica v totalite reholi, aj vtedy sa o nej hovorilo ako o  „nemocnici u milosrdných.“ Riaditeľ Domova sv. Jána z Boha Sven Šovčík na margo púte uviedol: „Prvýkrát v živote som navštívil Baziliku na Starých Horách i keď som okolo nej prešiel už azda  tisíckrát, vo vnútri som bol prvý raz, takže sa mi splnil cieľ. Som rád, že na Slovensku sa pre pracovníkov v zdravotníctve robí takáto púť, lebo raz do roka sa naozaj treba zastaviť a v hlave si všetko  usporiadať. Potreboval som tu prežiť kontempláciu, aby som mohol robiť prácu, ktorú robím. Načerpal som tu energiu do ďalšieho obdobia.“ Spolupracovníčka milosrdných bratov Bernadeta Borovanová prezradila: „Mňa asi najviac oslovil starobylý chrám Panny Márie na Starých Horách, veľmi sa mi páčil aj z umeleckého hľadiska.  Som však smutná z informácie, ktorú sme sa dozvedeli v Badíne, že bohoslovci v tomto seminári končia. Potrebujem však ešte stráviť a spracovať všetko, čo sme na púti videli, zažili.“

Andrea Eliášová, snímky: autorka

Námestie SNP 11
81106 Bratislava
Telephone: (02) 578 87 434

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK-811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777

Display:
https://www.milosrdni.eu/