Donnerstag 17. Januar 2019

Prečo vidíte lešenie na našom kostole?

Možno ste si všimli, že priečelie a vchod do nášho kostola Navšvenia Panny Márie v tomto obdobínarúšalešenie. Niektorí ľudia sa pýtajú na dôvody tohto stavu i dĺžku trvania.

Kostol a kláštor milosrdných bratov - ešte bez lešenia.
Kostol milosrdných bratov v samom centre mesta.
Pohľad na fasádu kostola s lešením.
 

Ako informovala Ing. Viera Christova z majetkovej správy rehole milosrdných bratov, oprava fasády kostola sa realizuje z grantu Ministerstva kultúry SR. „Ide o záchranné práce na dvoch sochách, aby neohrozovali okoloidúcich. Postupne by sme chceli získať ešte ďalšie finančné prostriedky aj na ďalšie opravy, v ktorých chceme pokračovať,“ vysvetlila Ing. Viera Christova. Obnovu vedie reštaurátor, akademický sochár Ľubomír Sabo, ktorý sa     už ôsmy rok podieľa aj na obnove bratislavského Dómu sv. Martina. Podľa jeho slov obnova kostola milosrdných bratov vychádza z výsledku reštaurátorského výskumu, na ktorom sa podieľa aj ministerstvo kultúry. Ako spresnil reštaurátor, „na základe reštaurátorského výskumu bol spracovaný návrh na reštaurovanie, ktorý špecifikuje spôsob i rozsah reštaurovania, ako aj formu prezentácie po ukončení reštaurátorských prác. Krajský Pamiatkový úrad   Bratislava určil, ktoré prvky fasády nádstavca kostola sú z pamiatkového hľadiska výtvarne najhodnotnejšie a treba sa prioritne upriamiť na ich záchranu.“ Reštaurovanie dvoch plastík bude ukončené do konca tohto roku a opätovne budú inštalované na fasádu po jej rekonštrukcii. Keďže Kostol Navštívenia Panny Márie – milosrdných bratov je národnou kultúrnou pamiatkou, je odborný dozor reštaurátora pri obnove nevyhnutnosťou. Opravy sa zásadne nerealizujú počas svätých omší. O ďalšom procese opravy kostola i sôch vás budeme informovať na našej web stránke.

 

Andrea Eliášová, foto: autorka

Hospitálska rehoľa sv. Jána z Boha - Majetková správa rehole
Námestie SNP 11
81106 Bratislava
Telefon: (02) 578 87 434

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK-811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777

Darstellung:
https://www.milosrdni.eu/