Sobota 25. jún 2022

Telefón/TV/Internet

 

Telefón –  Telefonický hovor sa cez určenú linku dá prepojiť do komunikačného zariadenia priamo pacientovi . Informujte sa na príslušnom oddelení u sestričiek. V prípade záujmu o mimoriadne volanie z nemocnice môže pacient osloviť sestričky na recepcii oddelenia

 

TV – na izbách je možnosť sledovať televízne programy.Takisto je  v prevádzke kanál na priamy  prenos  denných  bohoslužieb, ktoré sa konajú v Kostole Navštívenia Panny Márie Milosrdných bratov.

 

Internet – V tomto čase nie je možnosť pripojenia k verejnej internetovej sieti .

UNsP Milosrdní bratia, spol. s r.o.
Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telefón: 02 57887-100

  

 

  

 

 

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111

Zobrazenie:
https://www.milosrdni.eu/