Piatok 31. marec 2023
Onkologické oddelenie

Onkologické oddelenie poskytuje zdravotnú starostlivosť na oddelení klinickej onkológie, paliatívnej onkologickej starostlivosti a v hospici našim pacientom s dokázaným onkologickým ochorením a/alebo na diferenciálnu diagnostiku, kde hrozí nebezpečie z premeškania.

 

Keďže ide o bežné nádorové ochorenia, väčšina našich pacientov je vo vekovej kategórii nad 60 rokov. Podľa aktuálneho stavu ochorenia pacienta poskytujeme liečbu s kuratívnym zámerom na oddelení klinickej onkológie, paliatívnu liečbu na lôžkach paliatívnej onkologickej starostlivosti v pokročilom štádiu onkologického ochorenia symptomatickú liečbu v hospici, v terminálnom štádiu onkologického ochorenia pacienta.

 

Zmysel takéhoto nastavenia vidíme v možnosti kontinuálnej starostlivosti, sprevádzame našich pacientov jeho onkologickým ochorením, od diagnostiky na začiatku ochorenia až do konca. Jednou z podmienok k dobrému priebehu takejto starostlivosti je naša Ambulancia klinickej onkológie, ktorá je s lôžkovou časťou tesne previazaná odborne, personálne i logistikou.

UNsP Milosrdní bratia, spol. s r.o.
Oddelenie klinickej onkológie
Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telefón: (02) 578 87-600
Vedúci: MUDr. Vladimír Václav

  

 

  

 

 

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111

Zobrazenie:
https://www.milosrdni.eu/