Piatok 31. marec 2023
Oddelenie anestézie a intenzívnej medicíny (OAIM)

Na oddelení akútnej a intenzívnej medicíny (OAIM) sú hospitalizovaní pacienti so zlyhaním, alebo ohrozením životne dôležitých základných funkcií, pacienti vyžadujúci intenzívny monitoring životných funkcií, pacienti po veľkých operačných výkonoch so závažnými komplikujúcimi ochoreniami, ktorí vyžadujú intenzívnu starostlivosť.

 

Poskytujeme anesteziologické služby pre chirurgické oddelenie pri operačných zákrokoch, pre daľšie oddelenia poskytujeme anestéziu pri bolestivých vyšetreniach, alebo pri elektrickej kardioverzii. Takisto poskytujeme ambulantnú anestéziu pri bolestivých a nepríjemných vyšetreniach ( gastroskopie, kolonoskopie, menšie chirurgické zákroky, repozície) s následným sledovaním pacienta na dennej klinike.

 

Vykonávame predanestetické konzíliá pre oddelenia nemocnice, ako aj ambulantné predanestetické vyšetrenia pred plánovaným operačným výkonom, alebo vyšetrením.

UNsP Milosrdní bratia, spol. s r.o.
Oddelenie akútnej a intenzívnej medicíny (OAIM)
Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telefón: (02) 578 87-351
Vedúci: MUDr. Ivana Mišíková

  

 

  

 

 

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111

Zobrazenie:
https://www.milosrdni.eu/