Piatok 31. marec 2023
Interné oddelenie - Klinika geriatrie

Interné oddelenie má charakter akútneho, všeobecne zameraného oddelenia, ktoré zabezpečuje zdravotnú starostlivosť v nepretržitej prevádzke pre pacientov od 18 rokov, ktorí majú vnútorné choroby a vyžadujú diagnostické doriešenie, alebo liečbu, ak nie je  možné poskytnúť tieto služby ambulantne.  Ide predovšetkým  o ochorenia  srdcovo cievne, ochorenia obličiek, tráviaceho systému, cukrovky a chorôb žliaz s vnútorným vylučovaním,  reumatologické ochorenia, menej závažné ochorenia pľúc, predoperačné a endoskopické vyšetrenia, ktoré je nutné z rôznych príčin absolvovať   na nemocničnom lôžku. Na internom  oddelení  poskytujeme tiež infúznu liečbu na odporučenie špecialistov.

UNsP Milosrdní bratia, spol. s r.o.
Interné oddelenie
Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telefón: (02) 578 87-300
Vedúci: MUDr. Klára Soláriková

  

 

  

 

 

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111

Zobrazenie:
https://www.milosrdni.eu/