Piatok 31. marec 2023
Chirurgické oddelenie - III. Chirurgická klinika

Na chirurgickom oddelení poskytujeme plánovanú i akútnu zdravotnú starostlivosť starostlivosť o pacientov s ochoreniami , ktorých liečba je náplňou odboru všeobecná chirurgia.Ťažiskom je  laparoskopická chirurgia a operácie tráviaceho traktu pre nádory. Zdravotnú starostlivosť poskytujeme  na 28 lôžkach  a na 3 operačných sálach, vybavených najmodernejšimi prístrojmi a  technikou. Vykonávame ročne viac ako 1300 operácií. Oddelenie disponuje plánovanou i akútnou diagnostickou a terapeutickou endoskopiou.

UNsP Milosrdní bratia, spol. s r.o.
Chirurgické oddelenie
Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telefón: (02) 578 87-400
Vedúci: MUDr. Juraj Longauer

  

 

  

 

 

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111

Zobrazenie:
https://www.milosrdni.eu/