Tuesday 23. July 2024
Interné oddelenie - Klinika geriatrie
Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telephone: (02) 578 87-300
Leitung: MUDr. Mária Mikulová

  

 

  

 

 

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111

Display:
https://www.milosrdni.eu/