Štvrtok 17. január 2019
Všeobecný lekár pre deti a dorast

Pediatrická ambulancia sa zaoberá prevenciou, diagnostikou a liečbou ochorení detí do 18 rokov života s cieľom zabezpečiť ich harmonický rozvoj telesných a duševných schopností. 

 

Ordinačné hodiny

 

Pondelok: 08:00 - 12:00,  12:30 - 15:00

Utorok: 08:00 - 12:00,  12:30 - 16:30

Streda: 08:00 - 12:00,  12:30 - 15:00

Štvrtok: 08:30 - 12:00,  12:30 - 15:00

Piatok: 08:00 - 12:00,  12:30 - 13:30

 

Obedná prestávka  30 min. od 12:00 - 12:30

 

 

 

Telefón: 02/45985619

Umiestnenie: Hlavná 209, 900 41 Rovinka  

 

MUDr. Hana Krajňáková

Pediater

 

Pediatrická ambulancia

Telefón: 02/45985619

V prípade neprítomnosti volajte na č.: (02) 578 87 100, 111 (recepcia)

 

Adriana Seregiová

Sestra

 

Pediatrická ambulancia

Telefón: 02/45985619

UNsP Milosrdní bratia, spol. s r.o.
Všeobecný lekár pre deti a dorast
Zdravotno-relaxačné centrum
Lipnická 3153
900 42 Dunajská Lužná
Telefón: 0903 428901
Vedúci: primár MUDr. Mária Hoffmeisterová

  

  

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111

Zobrazenie:
https://www.milosrdni.eu/