Utorok 23. júl 2024
Všeobecný lekár pre deti a dorast

Ambulancia praktického lekára pre deti a dorast poskytuje primárnu zdravotnú starostlivosť. Ide o vykonávanie preventívnych prehliadok a úkonov v ambulancii kapitovaným pacientom, prvotné vyšetrenie pri akútnych a chronických ochoreniach, manažment následných vyšetrení u špecialistov, priebežné sledovanie pacienta, liečbu a kontroly podľa odporučenia špecialistu, resp. po prepustení z nemocnice a zabezpečenie administratívnej agendy súvisiacej so zamestnaním a liečbou (práceschopnosť, vystavenie posudkov, kúpeľné návrhy).

 

Ordinačné hodiny

 

Pondelok: 07:00 - 15:00

Utorok: 07:00 - 16:00  

Streda: 07:00 - 15:00

Štvrtok: 07:30 - 16:00  

Piatok: 07:30 - 13:00 

 

Umiestnenie:  Zdravotné stredisko Rovinka, prízemie, č. dv. 33

 

 

Doplnok ordinačných hodín :

Obedná prestávka 30 min. v čase od 12:00 - 13:00 hod

Odbery: Po – Pia 7.00 – 8.00 h (len objednaní)
V utorok a vo štvrtok v čase 15.00 – 16.00 h návšteva novorodenca len po dohovore.

 

30 minút pred skončením ordinačnej doby je čas na:

  • dokončenie v ten deň vyšetrovaných pacientov
  • predpis liekov bez vyšetrenia lekárom
  • akútnych pacientov

O akútnosti zdravotného stavu pacienta rozhoduje lekár ambulancie.

 

V prípade akútne vzniknutých zdravotných problémov, bolestivých stavov je možné poskytnúť jednorázovú akútnu pomoc pri nedostupnosti niektorej z našich ambulancií (injekcie, infúzie, recepty na nevyhnutne dlhú dobu) na chirurgickej príjmovej, resp. internej príjmovej ambulancii (podľa povahy ochorenia).

Príjmové ambulancie však nenahrádzajú bežnú činnosť ambulancie praktického lekára.

V prípade zhoršenia zdravotného stavu nečakajte až do termínu objednaného vyšetrenia, ale  kontaktujte príslušnú ambulanciu.

Mimo riadneho pracovného času ambulancie kontaktujte príjmové ambulancie, mimo riadny pracovný čas  ústavnú pohotovosť .

Pri vážnom  zhoršení zdravotného stavu bezodkladne kontaktujte tiesňovú linku  155,  alebo 112.

Lekári : MUDr. Hana Krajňáková

 

Sestry: Adriana Seregiová

Telefonický kontakt na ambulanciu : 02/459 85 619

 

Na informácie na stav výsledkov, objednanie do ambulancie je vyhradených  posledných  60 minút do skončenia ordinačných hodín.

 

Mimo tejto doby  budú uprednostnení pacienti, vyšetrovaní priamo v ambulancii a telefón nemusí byť obslúžený.

 

Pri nedostupnosti telefónneho čísla sa informujte o možnej neprítomnosti v ambulancii

na recepcii 02 578 87 100 (111)

Mailový kontakt na ambulanciu : 

 

Mailový kontakt slúži výhradne na objednanie sa do ambulancie, požiadavky na predpis opakovaných  chronických liekov. Neslúži na na telemedicínsku konzultáciu, ani nenahradzuje  vyšetrenie u lekára.

 

Pred začatím mailovej komunikácie zvážte riziko zneužitia Vašich citlivých údajov na internete a poskytujte ich zabezpečené heslom, alebo ich neposielajte vôbec.

 

Podľa množstva mailov a vyťaženosti ambulancie Vám odpovieme najneskôr do  2  pracovných dní (pokiaľ nebude v ambulancii dovolenka, alebo iná neprítomnosť).

Nedovolali ste sa? Prosím, ozvite sa nám vyplnením kontaktného formuláru, odpovieme Vám najskôr ako to bude možné.

 

Do mailu prosím neuvádzajte rodné číslo a uvádzajte pravdivé kontaktné údaje. Ďakujeme.

 

Osobné údaje
Komentár

 

UNsP Milosrdní bratia, spol. s r.o.
Ambulancia Rovinka
Zdravotné stredisko
Hlavná 209
900 41 Rovinka
Vedúci: primár MUDr. Mária Hoffmeisterová

  

 

  

 

 

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111

Zobrazenie:
https://www.milosrdni.eu/