Piatok 16. apríl 2021
RHB ambulancia a FR oddelenie - Dunajská Lužná

Noví pacienti

 

Diagnostiku a liečebný plán vykoná lekár  rehabilitačnej ambulancie č. dv. 101, preto je potrebné  absolvovať najprv lekárske vyšetrenie .

Pred prvým vyšetrením si pripravte:

  • žiadanku s odporučením  na absolvovanie rehabilitácie
  • všetky lekárske nálezy príslušných odborníkov k danému ochoreniu, úrazu ( prepúšťacie správy, lekárske nálezy, záznamy kúpeľnej liečby atď.)
  • preukaz poistenca

Praktický lekár Vás môže takisto odoslať na rehabilitáciu, ale len na základe doporučenia príslušného špecialistu, alebo na základe absolvovaných špecializovaných  vyšetrení ( chirurgické, ortopedické, neurologické).

Na základe vyšetrení  stanoví lekár liečebný plán, s ktorým sa môžete ísť objednať  na Fyziatricko – rehabilitačné oddelenie č. dv. 207 a začať s procedúrami podľa plánu.

O zaradení pacienta na vysunuté FR oddelenie rozhoduje lekár pri prvotnom vyšetrení

 

 

Kontrolné vyšetrenie

 

Po absolvovaní každého cyklu liečebného plánu je potrebná kontrola u rehabilitačného lekára.

Kontrolné vyšetrenia, zmeny procedúr, doplnenie procedúr, určenie o pokračovaní, alebo ukončení RHB liečby  sa realizujú znovu v FRO ambulancii č. dv. 101.

Na kontrolné vyšetrenie si prineste  liečebný plán aj s podpismi z FR oddelenia, ktorý ste obdržali pri prvom vyšetrení.

Pacienti s poúrazovým stavom  by mali na kontrolné RHB vyšetrenie priniesť aj kontrolné vyšetrenie od príslušného špecialistu ( chirurg, traumatológ, ortopéd).

 

 

Fyziatricko – rehabilitačné oddelenie

 

FRO sídli na I. poschodí č. dv.207

FRO má pracoviská :

Parafínu, elektroliečby, magnetoterapie

Pracovisko liečebnej telesnej výchovy 

  • Bezbariérový prístup
  • Príjem nových pacientov
UNsP Milosrdní bratia, spol. s r.o.
Rehabilitácia
Zdravotno-relaxačné centrum
Lipnická 3153
900 42 Dunajská Lužná
Telefón: 0948 672 211
Vedúci: MUDr. Halka Ležovičová

  

  

 

 

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111

Zobrazenie:
https://www.milosrdni.eu/