Štvrtok 28. október 2021
Psychologická ambulancia

Ambulancia sa zaoberá psychodiagnostikou, vyšetreniami pre sociálne poisťovne, vyšetreniami špeciálnej psychickej spôsobilosti na nosenie a držanie zbraní a streliva, vyšetreniami špeciálnej psychickej spôsobilosti vodičov.

Ordinačné hodiny 

 

Štvrtok: 8:00 – 16:00 

Obedná prestávka 30 min. v čase od 12:00 - 13:00

 

Telefón: +421 903 529 040 

Umiestnenie: Hlavná 209, 900 41 Rovinka 

 

Mgr. Marta Gašparíková

Psychológ

 

Psychologická ambulancia

Telefón: +421 903 529 040

 

 

UNsP Milosrdní bratia, spol. s r.o.
Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telefón: 02 57887-100
Telefón: 02 57887-111

  

  

 

 

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111

Zobrazenie:
https://www.milosrdni.eu/