Štvrtok 28. október 2021
Interná ambulancia

Ambulancia poskytuje interné preventívne vyšetrenia do 65 rokov, vyšetrenia za účelom diagnostiky a liečby, predoperačné vyšetrenia, vyšetrenia pred kúpeľnou liečbou, vyšetrenia pre posudkové účely, pred závažnejšími vyšetrovacími zákrokmi, pred umiestnením do DSS, dispenzarizáciou pacientov s arteriálnou hypertenziou a poruchou metabolizmu tukov, zhotovenie a vyhodnotenie EKG.

Ordinačné hodiny

Pondelok: 7:00 – 15:00 

Utorok: 7:00 – 12:00

Streda: 7:00 – 15:00

Štvrtok: 7:00 – 15:00 – odbery, edukácie, len obj. pac.

 

Obedná prestávka 30 min. v čase od 12:00 - 13:00

 

30 minút pred skončením ordinačnej doby je čas na:

  • dokončenie v ten deň vyšetrovaných pacientov
  • predpis liekov bez vyšetrenia lekárom
  • akútnych pacientov

 

O akútnosti zdravotného stavu pacienta rozhoduje lekár ambulancie.

 

Telefón: +421 903 529 040 

Umiestnenie: Hlavná 209, 900 41 Rovinka 

 

MUDr. Katarína Masárová

Internista

 

Interná ambulancia

Telefón: +421 903 529 040

 

Ľudmila Sláviková

Sestra

 

Diabetologická ambulancia

Telefón: +421 903 529 040

 

 

UNsP Milosrdní bratia, spol. s r.o.
Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telefón: 02 57887-100
Telefón: 02 57887-111

  

  

 

 

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111

Zobrazenie:
https://www.milosrdni.eu/