Wednesday 8. April 2020

Fotogaléria: Zo života Domova sv. Jána z Boha v Bratislave


Domov sv. Jána z Boha otvorila rehoľa Milosrdných bratov v Bratislave na Hattalovej ulici 6. decembra 2010, posvätil ho bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský 8. marca 2011. Má kapacitu približne sto miest. Slúži ako denné centrum pre ľudí bez strechy nad hlavou, najnúdznejším. Rehoľa ním na území hlavného mesta SR vyplnila medzeru, ktorá jestvovala na poli starostlivosti a pomoci pre sociálne najslabšie skupiny obyvateľstva. Mnohí z klientov, ktorí sem dnes denne dochádzajú, majú sa tu možnosť stravovať, umyť, vyprať si šatstvo a zabezpečiť si aj niektoré ďalšie služby (viac o nich napovedia aj priložené fotografie), sa pred vznikom centra denne bezprizorne túlali ulicami. V centre sa im venujú milosrdní bratia, ktorí aj takouto formou napĺňajú charizmu hospitality svojho zakladateľa sv. Jána z Boha. Venovať sa práve chorým a ľuďom na okraji spoločnosti, ktorými táto často pohŕda, je ich poslaním. Zriadením spomínaného útulku vytvorili v Bratislave unikátne centrum, aké u nás roky chýbalo. Nachádza sa v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto a rehoľa v rámci niektorých aktivít dobre spolupracuje aj s miestnou samosprávou. Pozrite si aj sprievodnú fotogalériu. 

 

 

 

Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telephone: 02 57887-100
Telephone: 02 57887-111

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111 - recepcia

 


  

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK 811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777 - Konvent

Display:
https://www.milosrdni.eu/