Tuesday 16. April 2024

Venujte 2 percentá milosrdným bratom

V tieto dni sa mnohí z vás rozhodujú, komu venujú 2 percentá z dane z príjmov, ktoré každý rok pomáhajú mnohým neziskovým a dobročinným organizáciám i charitatívnym dielam. A každý rok pomáha tento príspevok od dobrodincov aj reholi milosrdných bratov v ich službe chorým, núdznym, trpiacim.

Záber zo sv.omše z Kostola milosrdných bratov v Brazislave (1) 

Na Slovensku vyorali milosrdní bratia za uplynulé desaťročia hlbokú brázdu v skutkoch milosrdnej lásky, no charizmu rehole rozvíjajú aj dnes  cez mnohých svojich spolupracovníkov, ktorí im  pomáhajú šíriť odkaz obdivuhodného svätca – sv. Jána z Boha, zakladateľa rehole a diela skutkov lásky, dobročinnosti a milosrdenstva, veď mottom rehole je heslo: „Cez telo k duši“ alebo „Robte dobro a robte ho dobre!“

Využite  šancu podporiť práve v tomto období diela Hospitálskej rehole sv. Jána z Boha na Slovensku- službu v Univerzitnej nemocnici s poliklinikou v centre Bratislavy a v Domove sv. Jána z Boha na Hattalovej ulici v bratislavskej mestskej časti Nové Mesto.

Dôležité informácie – podklady k poukázaniu dvoch percent  dane z príjmu  nájdete v pripojených prílohách (formát pdf). Ďakujeme za každý milodar. Ďakujeme za každý Váš milodar, ktorý nám pomáha aktívne slúžiť tým, ktorí potrebujú pomoc!

Pripájame dôležité tlačivá, ktoré si môžete vytlačiť k darovaniu 2 percent z dane z príjmu a vyplniť.

 

Leták

2% 2023 - 2024 - postup pre právnické osoby

Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby A

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby B

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby 

 

Andrea Eliášová, foto: autorka-archív

Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telephone: 02 57887-100
Telephone: 02 57887-111

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111 - recepcia

 


  

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK 811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777 - Konvent

Display:
https://www.milosrdni.eu/