Tuesday 23. July 2024

Oslávili sme storočnicu sestier Božského Vykupiteľa

Medzi lekármi, zdravotníkmi a pacientmi našej Univerzitnej nemocnice s poliklinikou – milosrdných bratov v Bratislave  slúžia aj členky Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa (SDR), ktoré si  16. februára 2024  pripomenuli sté výročie príchodu rehole na Slovensko.

Sestra Iveta slúži v cievnej ambulancii a vedie laičky šíriace charizmu a odkaz Matky Alfonzy Márie Eppingerovej.
Spoločná fotografia z oslavy storočnice sestier Božského Vykupiteľa v Kostole milosrdných bratov.
Hlavným celebrantom sv.omše bol otec Marián Dragúň.

Stalo sa tak formou slávnostnej bohoslužby v Kostole Návštevy Panny Márie - milosrdných bratov, ktorú celebroval kňaz,  rektor Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre ThLic.  Marián Dragúň s pátrom Piusom Majerovičom OP, ktorý slúži v našej nemocnici chorým. Spolu s nimi bol pri oltári aj kňaz  Július Pomšár z Bratislavskej arcidiecézy a jezuita, páter Timotej Masár. Sestrám prišiel vyjadriť vďaku aj prior komunity milosrdných bratov a rektor kostola brat Richard Jombík OH. ThLic. Marián Dragúň v homílii vyzdvihol nezastupiteľnú úlohu sestier Božského Vykupiteľa v prejavoch milosrdnej lásky voči chorým a opusteným ľuďom. Zdôraznil, že zakladateľka rehole viedla svoje nasledovníčky vo svojej dobe k obetavej starostlivosti o pacientov v domácnostiach, čo bola v danej dobe a jej komplikovaných  podmienkach nielen heroická, ale priam priekopnícka služba. Svätou omšou sestry a členky ich tretieho rádu – duchovnej rodiny ďakovali za všetky dary, ktoré im Pán za uplynulých sto rokov udelil, aby mohli cez obetavú lásku prinášať evanjelium do rodín, farností, nemocníc, rôznych prostredí, kde slúžia. O tom, čo rozhodlo o príchode sestier na Slovensko, prínose rehole a výzvach, ktorým musela v dejinách čeliť, viac prezradila členka kongregácie a postulátorka procesu blahorečenia Matky Alfonzy Márie Eppingerovej – zakladateľky rehole, sestra Katarína Krištofová SDR, stalo sa tak v rozhovore pre katolícke Rádio Lumen (27.3.2024 v rannom vysielaní, relácia Lumenáda). Pripájame ho a môžete si ho vypočuť  v audio podobe (formát mp3).

 

Andrea Eliášová, foto: archív SDR

Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telephone: 02 57887-100
Telephone: 02 57887-111

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111 - recepcia

 


  

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK 811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777 - Konvent

Display:
https://www.milosrdni.eu/