Friday 23. February 2024

Informácia o RDG pracovisku

V Bratislave, 18.1.2024

 

Vážení  pacienti a medicínski kolegovia,

 

z dôvodu personálnej situácie na RDG oddelení  nie sme aktuálne schopní  zabezpečiť plnú prevádzku v požadovanej kvalite, a preto  sme nútení pristúpiť k nasledujúcim opatreniam pri zachovaní  kvality poskytovanej zdravotnej služby :

 

 1. CT vyšetrenia
  • s okamžitou platnosťou budú ďalej objednávané vyšetrenia výhradne od pacientov UNsP Milosrdní bratia, t. j. odosielajúci lekár / pracovisko patrí UNsP Milosrdní bratia
  • počet termínov v dni bude redukovaný
  • akútne CT  musia byť vopred vytelefonované s lekárom RDG
  • predpoklad trvania tohto opatrenia do 1.3.2024
 2. USG prsníkov
  • s okamžitou platnosťou budú realizované vyšetrenia len
  • na základe vyslovenej suspekcie z u nás realizovanej mammografie
  • u nás rozliečených onkologických pacientov ( pondelok, štvrtok) v obmedzenom počte – určuje pracovník recepcie, lekár
  • pacientov s požiadavkou na biopsiu (pondelok, štvrtok) v obmedzenom počte – určuje pracovník recepcie, resp. lekár
  • počet termínov v dni bude redukovaný
  • predpoklad opatrenia do 5.2024
 3. Mammografie
  • aktuálne bez zmeny režimu a objednania
 4. USG brucha
  • s okamžitou platnosťou budú  objednávané a realizované vyšetrenia výhradne pacientov UNsP Milosrdní bratia, t. j. odosielajúci lekár / pracovisko patrí UNsP Milosrdní bratia
  • predpoklad opatrenia do 1.5.2024
 5. Konvenčné RTG
  • aktuálne bez zmeny režimu a objednania
  • popisy do 5 dní od realizácie vyšetrenia
 6. RTG zubov
  • aktuálne bez zmeny režimu a objednania
 7. RTG pracovisko Dunajská lužná
  • aktuálne bez zmeny režimu a objednania

 

           

 

 

                    MUDr. František Špaček                              MUDr. Juraj Longauer

                        námestník pre LPS, konateľ                                riaditeľ,  konateľ

Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telephone: 02 57887-100
Telephone: 02 57887-111

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111 - recepcia

 


  

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK 811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777 - Konvent

Display:
https://www.milosrdni.eu/