Tuesday 16. April 2024

Oznam pre pacientov a návštevníkov

Vážení pacienti, návštevníci

 

 

Rozhodnutím  hlavného hygienika  meníme   režim v našej nemocnici nasledovne:

 

 1. Rúška, respirátory sú povinné
  • pri kontakte s infekčným pacientom
  • pri akejkoľvek respiračnej infekcii, alebo podozreniu na infekciu (nádcha, horúčka, výtok z nosa, kašeľ, atď.)
  • pri tesnom kontakte s pacientom s prejavmi respiračnej infekcie do 24 hod.

 

 1. Návštevy u pacientov sú povolené v obmedzenom režime nasledovne
  • denne v  čase 15,00 -16,00 hod. vrátane víkendov
  • vždy iba 1 osoba/pacient
  • návštevník musí  byť
   • bez prejavov respiračnej infekcie
   • bez bezprostredného kontaktu  v posledných  2 dňoch  s COVID pozitívnou osobou
  • návšteva trvá maximálne  15 minút
  • výnimku z týchto pravidiel udeľuje  primár  oddelenia, alebo počas služby službukonajúci lekár

 

Prosíme Vás o ohľaduplnosť a dodržiavanie uvedených pravidiel, chránime tým sami seba a svojich  príbuzných.

 

 

         MUDr. Špaček František       , v.r.                     MUDr. Juraj Longauer, v.r.

           námestník pre LPS, konateľ                           riaditeľ, konateľ

Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telephone: 02 57887-100
Telephone: 02 57887-111

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111 - recepcia

 


  

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK 811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777 - Konvent

Display:
https://www.milosrdni.eu/