Thursday 23. May 2024

Katedrálny zbor sv. Martina našiel „domov“ u milosrdných bratov

Vedeli ste, že pod „strechou“ milosrdných bratov sa pravidelne, raz týždenne stretávajú  členovia približne 30-členného Katedrálneho zboru svätého Martina? Keď hľadali priestory pre svoje pravidelné skúšky, vyšiel im v ústrety prior bratislavskej komunity milosrdných bratov, brat Richard OH.

Jedna zo skúšok časti zboru.
Počas koncertu W.A. Mozarta zaznela aj poézia v podaní P. Weincillera.
Prítomní so záujmom počúvali a vnímali Mozartovo Requiem.
Atmosféra pred začiatkom koncertu v Rajskej záhrade vlani v lete.
Počas skúšky zboru v refektári rehole.
Umelci na skúške krátko pred koncertom v Rajskej záhrade v lete r.2022.
Umelci počas občerstvenia.
 

Predstavený rehole im tak  umožnil nájsť dôstojný priestor pre ich umenie, ktoré ste mohli vnímať napríklad aj na jednom z našich letných benefičných koncertov vlani, ďalej na tohtoročnom vydarenom  pôstnom koncerte (Mozartovo Requiem) a aj pri niektorých svätých omšiach v Kostole milosrdných bratov v Bratislave. Ako uviedol jeden z menežérov zboru, Ján Gottweis, „priestor kostola milosrdných bratov je úžasný, v dobe doznievajúcej pandémie, keď mnohé spevokoly boli kompletne pozitívne, nám dovolil rozostupy a bezpečný nácvik. Naviac, dúfame, že v jesennej sezóne nám priestor spojený s mestom dovolí „otvorené skúšky“ a kto bude mať chuť vyskúšať si svoje schopnosti, bude sa môcť pridať k nácviku hudobného diela.“

 

Prinášame niekoľko fotografií z ich skúšok a z ich  koncertov  v našom kostole, vstupnej hale nemocnice a v Rajskej záhrade. Tešíme sa, že vzájomná spolupráca prináša ovocie pre obe strany a je to aj spájanie sveta umenia so svetom bolesti a nádeje, ako pripomenul brat Richard Jombík OH. Koncom júna tohto roku by mal zbor opäť vystúpiť s koncertom na pôde milosrdných bratov, o čom vás budeme včas informovať. Umelci vystupujú bez nároku na honorár. Apropo, skúšky zboru sú otvorené aj pre neprofesionálnych, laických spevákov, ktorí poznajú noty a chcú radostne chváliť Pána. Preto zbor uvíta aj nových záujemcov.

 

Andrea Eliášová, foto: autorka

Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telephone: 02 57887-100
Telephone: 02 57887-111

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111 - recepcia

 


  

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK 811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777 - Konvent

Display:
https://www.milosrdni.eu/