Tuesday 23. July 2024

Reportáž o našej unikátnej ambulancii v RTVS

Rozhlas a televízia Slovenska odvysielali 30. apríla tohto roku v magazíne Orientácie reportáž o našej zubnej ambulancii zriadenej pre ľudí bez domova v našom Domove sv. Jána z Boha na Hattalovej ulici.

Jeden zo zákrokov v ambulancii.
Klient ambulancie pri zákroku.

 

V reportáži zazneli svedectvá dvoch klientov, ktorí popisujú, ako im tento unikátny projekt pomohol v ich neľahkej situácii a riaditeľka Domova sv. Jána z Boha Zdenka Telgárska vysvetlila vznik ambulancie i čo všetko s jej prevádzkou súvisí. V príspevku hovorí aj jedna zo stomatologičiek zapojených do projektu – o tom, čo pre ňu znamená príležitosť pomáhať takýmto spôsobom skupine ľudí, na ktorú sa spoločnosť pozerá stále „cez prsty.“

Sme radi, že v RTVS si všimli túto formu pomoci, ktorá sa len nedávno začala realizovať v zariadení rehole milosrdných bratov a za ktorou je veľa úsilia potvrdzujúceho napĺňanie motta milosrdných bratov: „Robte dobro a robte ho dobre!“

 

Pripájame link,na ktorom si reportáž môžete pozrieť od 5: 49 minúty.

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14119/400219#350

 

Andrea Eliášová, foto: autorka

Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telephone: 02 57887-100
Telephone: 02 57887-111

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111 - recepcia

 


  

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK 811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777 - Konvent

Display:
https://www.milosrdni.eu/