Sunday 23. June 2024

Oslávili sme sviatok patróna rehole a nemocnice

8.marca 2023 sme si, ako je to už každoročná tradícia, opäť pripomenuli sviatok patróna a zakladateľa Hospitálskej rehole-svätého Jána z Boha (1495-1550).

Zamestnanci nemocnice prichádzajú do jedálne na slávnostný obed -v popredí riaditeľ nemocnice MUDr. Juraj Longauer.
Prior milosrdných bratov víta zamestnancov nemocnice v jedálni pred slávnostným obedom k sviatku patróna rehole.
V rámci homílie bolo formou scénky uvedené podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi.
Pred sv.omšou klientov Domova sv. Jána z BOha oboznámili so životom sv. Jána z Boha.
 

V rámci  programu, ktorý pripravilo vedenie Domova sv. Jána z Boha na Hattalovej ulici v Bratislave, pripomenuli jeho zamestnanci a spolupracovníci  ľuďom bez prístrešia – klientom zariadenia - život svätého Jána z Boha . Zhrnul ho sociálny pracovník zariadenia  Peter Bachratý, spolu s motivujúcimi myšlienkami pre tých, ktorí v živote zápasia s častými pádmi. Pripomenul: „Často v tom našom obrátení, podobne ako to bolo aj uňho, zrazu máme žiaľ a bôľ nad tým životom, ktorý sme viedli. Často vtedy upadáme do zúfalstva.  Ale v tej chvíli si možno všetci pripomínajme slová toho kňaza, ktorý stál na začiatku jeho obrátenia-sv. Jána z Avily: dôveruj v Božie milosrdenstvo!“

 

Klienti zariadenia boli aktívne zapojení do programu aj prednesom niektorých myšlienok svätca, a aj v rámci  liturgie: prispeli do nej čítaním prosieb, nesením obetných darov, či spevom. Prior slovenskej komunity milosrdných bratov brat Richard Jombík vo svojom príhovore apeloval: „Svätý Ján z Boha urobil veľké zmeny v živote sveta , keď niesol kríž, nielen vonkajší kríž, ale niesol kríž za každého jedného človeka, s ktorým sa stretol. Teda aj my si uvedomme naše previnenia a čo môžeme urobiť pre nás a tento svet.“

 

Zaznel aj pozdrav generálneho predstaveného rehole so sídlom v Ríme- Jesusa Etaya Arronda OH, ktorý prečítala riaditeľka zariadenia Zdenka Telgárska Ďuricová. Darom rehole pre ľudí v núdzi bol slávnostný obed, ktorého sa zúčastnili desiatky klientov navštevujúcich Domov. Rehoľa venovala slávnostný obed ako dar aj zamestnancom našej Univerzitnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave, okrem polievky ho tvoril zemiakový šalát, rezne, štrúdla, kofola a pivo. K personálu nemocnice sa prihovoril okrem priora rehole aj riaditeľ nemocnice MUDr. Juraj Longauer. Pripomenul známe heslo-motto, ktoré charakterizuje prítomnosť rehole v jej cirkevnom zdravotníckom zariadení: „Robte dobro a robte ho dobre.“ Zdôraznil aj štyri piliere, o ktoré sa opiera práca a služba spolupracovníkov hospitálskej rehole-aj na Slovensku: kvalita, rešpekt, zodpovednosť , spiritualita. K nim milosrdní bratia priraďujú aj hospitalitu (pohostinnosť), v rámci ktorej sa snažia docieliť, aby sa pacient vždy cítil v ich zariadeniach ako vítaný hosť.

 

Predstavený slovenských milosrdných bratov brat Richard Jombík  považuje za dôležitý odkaz ich patróna pre dnešnú slovenskú spoločnosť potrebu prehodnotiť postoj k forme služby voči blížnym, zmeniť pasivitu za aktívny prístup. Podľa neho ľudia na Slovensku by sa mali naučiť „byť sluhami, slúžiť úprimne, nečakať vždy iba nato, čo zato človek dostane, ale vedieť slúžiť tam, kde je to potrebné, obetavo a  nezištne.“

 

V Kostole milosrdných bratov v centre Bratislavy sa konali aj dve sväté omše- ranná i večerná- k úcte sv. Jána z Boha. V minulosti boli okrem Bratislavy milosrdní bratia aktívne prítomní svojou službou aj v Skalici – skalickej nemocnici a tiež v Spišskom Podhradí, kde si tiež pripomenuli sviatok sv. Jána z Boha s pracovníkmi a klientmi  Domova sociálnych služieb sv. Jána z Boha, ten totiž sídli v priestoroch, ktoré patrili milosrdným bratom.

 

Andrea Eliášová, foto: autorka

Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telephone: 02 57887-100
Telephone: 02 57887-111

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111 - recepcia

 


  

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK 811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777 - Konvent

Display:
https://www.milosrdni.eu/