Tuesday 23. July 2024

Diakon Peter o službe chorým v našej nemocnici

8 a pol roka opatroval svojho ťažko chorého predstaveného v reholi premonštrátov. Denne ho prebaľoval, kŕmil a sprevádzal. Dnes ho môžete vídať v bielom habite medzi chorými pacientmi v našej Univerzitnej nemocnici s poliklinikou milosrdných bratov v Bratislave.

Páter Peter Pavel Valtoš počas modlitby v Koastole milosrdných bratov.
Páter Peter Pavel Valtoš v záhrade nemocnice milosrdných bratov.
Brat Peter s predstaveným rehole premonštrátov opátom Kramárom
 

 Najprv po náročnom období opatrovania predstaveného prežil v kláštore milosrdných bratov tzv. sabatický rok a po ňom ho so súhlasom predstaveného rehole premonštrátov  prijal brat Richard Jombík – prior komunity milosrdných bratov v bratislavskom konvente ako posilu do tímu duchovnej služby medzi našimi pacientmi. Brat Peter im poskytuje sviatosti a je im k dispozícii aj na rozhovory, okrem toho pomáha pri bohoslužbách v našom kostole milosrdných bratov. Diakon, premonštrát brat Peter Pavel Valtoš prezradil, čo jeho služba obnáša a jeho svedectvo prinieslo katolícke Rádio Lumen v polovici januára t.r. a predčasom (pred rokom) aj katolícky mesačník Posol. Prinášame vám ich na tomto mieste na povzbudenie.

Možete kliknúť časopis Posol 

 

 

Andrea Eliášová, foto: autorka a archív P.V.

Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telephone: 02 57887-100
Telephone: 02 57887-111

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111 - recepcia

 


  

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK 811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777 - Konvent

Display:
https://www.milosrdni.eu/