Tuesday 23. July 2024

Z novoročného stretnutia vedenia nemocnice so spolupracovníkmi

Stalo sa už dobrým zvykom, že na prahu nového roku riaditeľ našej Univerzitnej nemocnice s poliklinikou milosrdných bratov v Bratislave predstúpi s ďalšími členmi vedenia s príhovorom pred zamestnancov a spolupracovníkov. Tradícia zostala zachovaná i tento rok.

MUDr. Juraj Longauer druhý sprava a ďalší členovia vedenia nemocnice.
Pohľad na prítomných zamestnancov a spolupracovníkov v refektári počúvajúcich príhovor riaditeľa nemocnice.
 

MUDr. Juraj Longauer – riaditeľ našej nemocnice všetkým zaželal šťastný nový rok, veľa zdravia, šťastia, pracovnej pohody,  lebo ako uviedol, uplynulé dva roky neboli ľahké a „objektívne parametre“ podľa neho naznačujú, že spoločnosť nečaká dramaticky lepší rok (vzhľadom na politickú nestabilitu, vojnu u susedov, stav po covide, nový variant covidu, pribúdajúce prípady chrípky). Dotkol sa aj tzv. novej kategorizácie nemocníc a aktuálnych výziev, pred ktorými nemocnica stojí v tomto roku. Pripojil povzbudenia pre službu lekárov a zdravotníkov, ktorý v nemocnici trávia veľa času pri pomoci chorým.

„Nemocnici prajem, aby dokázala obhájiť svoju doterajšiu pozíciu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý je vyhľadávaný a ktorý predstavuje pre pacienta, ktorý hľadá riešenie svojho problému, či už náhleho alebo plánované riešenie, aby sme boli stále preňho významnou voľbou a jednou z prvých inštancií,“ uviedol.

Na záver príhovoru nechýbal ani tradičný symbolický novoročný prípitok.

Andrea Eliášová, foto: autorka

Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telephone: 02 57887-100
Telephone: 02 57887-111

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111 - recepcia

 


  

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK 811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777 - Konvent

Display:
https://www.milosrdni.eu/