Sunday 5. February 2023

AKTUALIZOVANÉ: Informácia o RDG pracovisku

Vážení  pacienti, kolegovia,

 

z dôvodu neplánovaných viacerých  výpadkov kľúčových  pracovníkov rádiodiagnostiky sme počas dlhodobej práceneschopnosti nútení okamžite pristúpiť k režimovým opatreniam tak, aby bolo možné  zachovať poskytovanie zdravotnej starostlivosti v plnom rozsahu   neodkladným a urgentným stavom.

Preto Vás žiadame, aby ste rešpektovali nasledujúce dočasné  pravidlá :

 • RTG bežné  snímkovanie bude bez obmedzenia.
 • CT budú riešené výhradne akútne a neodkladné stavy ( nutná  konzultácia lekárom vopred )
 • SONO (USG) brucha ( max. 20 sonografií denne vrátane neodkladných vyšetrení)
  • urgentné a neodkladné vyšetrenie je potrebné, aby vykomunikoval odosielajúci lekár telefonicky priamo s lekárom RDG  (USG vyšetrenia na klapke 121),
  • odkladné vyšetrenia objedná recepcia (klapka 140, 141) do naplnenia dennej kapacity, prioritne od
   • odosielajúcich lekárov z našich oddelení,
   • odosielajúcich lekárov z našich príjmových ambulancií,
   • odosielateľov z ostatných ambulancií našej nemocnice a našich satelitných pracovísk.
 • USG prsníkov bude až do odvolania pozastavené.
 • Mammografie, budú podľa objednania, ale s rizikom  meškania doby popisu nad štandardnú dobu.

Ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť.

Dúfame, že sa nám podarí situáciu čo najskôr zvládnuť.

 

 

MUDr. Juraj Longauer, v.r.

     riaditeľ, konateľ

 

V Bratislave, 21.11.2022

Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telephone: 02 57887-100
Telephone: 02 57887-111

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111 - recepcia

 


  

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK 811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777 - Konvent

Display:
https://www.milosrdni.eu/