Tuesday 23. July 2024

Rozhovor s novým riaditeľom našej nemocnice MUDr. Jurajom Longauerom

Štafetu vedenia našej Univerzitnej nemocnice s poliklinikou milosrdných bratov v Bratislave prevzal nový riaditeľ, dlhoročný chirurg a primár oddelenia chirurgie MUDr. Juraj Longauer.

Nový riaditeľ JUDr. Juraj Longauer pri svojom príhovore ku kolegom z nemocnice-tretí zľava.
Nový riaditeľ nemocnice MUDr. Juraj Longauer.
Okamih zo slávnostného oznámenie mena nového riaditeľa nemocnice v refektári.
Zamestnanci a spolupracovníci v refektári pri oznámení o tom,že vedenie nemocnice preberá JUDr. Juraj Longauer.
 

Túto zmenu na základe výberového konania oznámilo nedávno personálu a spolupracovníkom na stretnutí v refektári nemocnice vedenie Hospitálskej rehole sv. Jána z Boha – milosrdných bratov, ktoré je zriaďovateľom nemocnice,  pričom na tomto stretnutí nechýbal prior komunity milosrdných bratov brat Richard Jombík OH, riaditeľ jej majetkovej správy JUDr. Michal Tinák, námestníci riaditeľa nemocnice: MUDr. František Špaček, Ing. Jarmila Sandtnerová a Mgr. Helga Mareková i brat Martin Macek OH, prior  českých a moravských milosrdných bratov a provinčný delegát, ktorý pricestoval z Brna.

 

„Naša nemocnica je cirkevná. Milosrdní bratia sú tu stále, je tu stále prítomná charizma ich zakladateľa – sv. Jána z Boha a je založená na jednoduchom princípe hospitality, čiže pohostinnosti. Ku všetkým – pacientom, aj zamestnancom sa snažíme správať ako hostitelia. Aby sa človek, ktorý tu trávi čas, cítil ako hosť,“ uviedol nový riaditeľ pri svojom nástupe.

 

Za najväčšiu výzvu označil snahu pokračovať v tom, čím nemocnica je: „Je to nemocnica vysoko rešpektovaná, pacientmi obľúbená, toto uchovať i v ďalšom období pri tak turbulentných zmenách , aké sú v okolí nemocnice, v krajine a vôbec v aktuálnej politickej i geopolitickej situácii, to považujem za veľkú výzvu,“  povedal nový riaditeľ. Ešte viac prezradil v rozhovore, ktorý vám prinášame v audio podobe vo formáte mp3,  ktorý odvysielalo aj katolícke Rádio Lumen (audio,mp3):

 

Andrea Eliášová, foto: autorka

Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telephone: 02 57887-100
Telephone: 02 57887-111

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111 - recepcia

 


  

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK 811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777 - Konvent

Display:
https://www.milosrdni.eu/