Friday 31. March 2023

Lístok do neba v našej Rajskej záhrade

Pod názvom Lístok do neba ponúkla známa huslistka Katarína Jablokovová husľový koncert zamestnancom i spolupracovníkom našej nemocnice a rehole milosrdných bratov. Konal sa 11. mája t.r. – netradične v čase obeda v našej Rajskej záhrade.

 

Podujatie  bolo aj spomienkou na zosnulého manžela K. Jablokovovej. V repertoári zazneli napríklad diela Paganiniho, Tartiniho či Bartóka a ďalších skladateľov. Reportáž odvysielalo 13. mája 2022 aj katolícke Rádio Lumen vo svojom dennom vysielaní. Katarína Jablokovová, rodená Habovštiaková je huslistka a poetka, dcéra jazykovedcov Antona a Kataríne Habovštiakovcov. S manželom Alexandrom Jablokovom, husľovým virtuózom, vychovala päť synov – huslistov a dcéru klaviristku. Študovala na konzervatóriu v Bratislave a na Konzervatóriu P.I. Čajkovského v Moskve. Pôsobí aj ako pedagogička v odbore husle, komorný sláčikový orechester na Základnej umeleckej škole v Bratislave-Petržalke. Vydala aj zbierky poézie: Živý prameň a slnko (2005) a Soľ slzy (2008). Literárni kritici jej poéziu zaradili k novej slovenskej katolíckej moderne. Je členkou Spolku slovenských spisovateľov. V reportáži odznel aj rozhovor s ňou.

Reportáž z Rádia Lumen si môžete vypočuť tu: (audio, formát mp3):

Atmosféru podujatia dokumentuje aj naša fotogaléria.

Aj tento záber dokumentuje atmosféru koncertu.
Huslistka K. Jablokovová spojila hudbu s prednesom poézie.
Jeden z okamihov podujatia.
Niektorí spolupracovníci si našli čas na pookriatie ducha.
Príhovor huslistky k poslucháčom.
V čase obeda nebolo na podujatí prítomných mnoho účastníkov, ale počasie podujatiu prialo.
  

 

Andrea Eliášová, foto: autorka a Stanislava Stojkovičová

Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telephone: 02 57887-100
Telephone: 02 57887-111

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111 - recepcia

 


  

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK 811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777 - Konvent

Display:
https://www.milosrdni.eu/